Revisie norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur

17-01-2019 NEN 5639 wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. Bij gebruik en toepassing van de norm zijn er knelpunten gevonden dat leidt tot herziening. Deelnemen aan de herziening van de norm? Meld u zich dan aan.

NEN 5639 'Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur' is gepubliceerd in 2014. Het gebruik van deze norm is geëvalueerd door de werkgroep LAMS (Landelijke Afstemming Meetstrategie bij Stralingsongevallen) van de NCS (Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten). Daarbij zijn knelpunten en onduidelijkheden geconstateerd bij toepassing van NEN 5639.

Doel

Voor het meten van het stralingsniveau van de omgeving is een gestandaardiseerde meting belangrijk. De dosistempo metingen vinden plaats bij vervoer van radioactieve stoffen, de inrichting van radiologische zones en het controleren van de effectiviteit van aangebrachte afschermingen. Met behulp van de metingen wordt gecontroleerd of de omgevingsstraling binnen de wettelijk voorgeschreven grenswaarden blijft. De metingen worden op grote schaal uitgevoerd.

De norm is belangrijk voor iedereen die met handapparatuur metingen doet, of dit nu in een laboratorium, bij transporten van radioactief materiaal of in het vrije veld is.

Revisie van de norm

De revisie van NEN 5639 heeft tot doel om deze norm te toetsen aan de stand van de huidige techniek en internationale normen. NEN 5639 kan ook de kwaliteit van metingen bij incidenten verbeteren, waardoor de hulpdiensten beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Strategie

Een projectgroep binnen de normcommissie 'Radioactiviteit: toepassen en meten' herziet de norm. U kunt deelnemen door suggesties te geven voor de revisie of door commentaar te geven op het normontwerp in de openbare commentaarronde.

Stakeholders

De norm is van belang voor stralingsdeskundigen en anderen die met handapparatuur werken om dosistempo te meten, brandweerlieden AGS-en, overheidsinstanties met een verantwoordelijkheid in stralings- of CBRN-incidenten en veiligheidsregio's.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant, telefoon 015 2 690 268 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Radioactiviteit: toepassen en meten’ houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor monsterneming, monstervoorbereiding en meting van radioactiviteit in het milieu, de voedselketen en de leefomgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl