Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen’ gepubliceerd

14-07-2016 Het normontwerp NPR 8117 'Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen' is gepubliceerd voor commentaar. De NPR is een antwoord op de vraag van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) naar een hulpmiddel voor een eenduidige interpretatie van normeisen die gesteld worden aan emissiemetingen

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten emissiemetingen worden uitgevoerd volgens (inter)nationale normen. De norm is de basis voor een kwalitatief goede meting en beschrijft een eenduidige praktische methode voor de uitvoering van een meting zodat een 'optimaal' meetresultaat wordt verkregen. Bij de uitvoering van metingen in praktijk blijkt dat in sommige gevallen de norm niet exact gevolgd kan worden.

NPR 8117

Dit praktijkrichtlijnontwerp beschrijft veel voorkomende situaties in de praktijk waarin afwijken van de norm onontkoombaar is. De beschreven afwijkingen van de norm zullen in het algemeen de kwaliteit van de meetresultaten niet of nauwelijks beïnvloeden. Voor vergunninghouders, meetinstanties en bevoegde gezagsorganen geeft dit praktijkrichtlijnontwerp een handvat bij de beoordeling en uitvoering van emissiemetingen.

In deze Nederlandse praktijkrichtlijn worden alleen emissiesituaties behandeld, waarbij de afgassen via een afgaskanaal naar de buitenlucht geëmitteerd worden.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2016 commentaar indienen op normontwerp NPR 8117 ‘Richtlijn ingeval van afwijken van emissiemeetnormen' via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Nicolet Baas, Consultant NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voro meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolet Baas.

(015) 2 690371

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl