Routekaart risicodialoog Ruimtelijke adaptatie online

14-01-2020 Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft aangekondigd dat de routekaart risicodialoog online staat. De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. De routekaart beantwoordt veel vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden en inspirerende tips.

Gemeenten en waterschappen hebben stresstesten uitgevoerd en daarmee de kwetsbaarheden als gevolg van extreem weer in beeld gebracht. De volgende stap is het voeren van de risicodialoog: met partijen praten over de risico’s, het beschermingsniveau en de maatregelen. Maar wie zijn die partijen en hoe voer je het gesprek? De routekaart helpt bij het risicodialoogproces.

Stap voor stap door het proces

De routekaart gaat in op het voorbereiden, het voeren en het afronden van een risicodialoog. Aan de hand van veelgestelde vragen wordt de lezer door het proces geleid. Kern van de risicodialoog is het afwegen van risico’s: wat accepteren we wel en wat niet. Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen. Wie snel aan de slag wil, kan de korte route volgen. Wie meer tijd heeft, volgt de uitgebreide route.

Bekijk de routekaart risicodialoog Ruimtelijke adaptatie

Ontwikkelingen standaardisatie klimaatadaptatie

Vanuit standaardisatie zijn ook initiatieven gestart en dragen we bij aan wereldwijde klimaatadaptatie. Op Europees en internationaal niveau wordt aan diverse standaardisatie-initiatieven gewerkt waar we nationaal ons voordeel mee kunnen doen.

Inmiddels is de basis van de reeks normen voor klimaatadaptatie gelegd met NEN-EN-ISO 14090. In juli 2019 is deze eerste Europese norm voor klimaatadaptatie gepubliceerd en overgenomen als Nederlandse norm.

De routekaart past goed in het proces van adaptatieplanning waarvoor momenteel ISO 14092 wordt ontwikkeld. De ISO 14092 specificeert eisen en richtlijnen voor adaptatieplanning voor lokale overheden en gemeenschappen en ondersteunt met klimaatbestendigheid op basis van kwetsbaarheid, impact en risicobeoordelingen.

Normcommissie ‘ISO-normen voor klimaatadaptatie’

De normcommissie ‘ISO-normen voor klimaatadaptatie’ richt zich met name op managementnormen op het gebied van klimaatadaptatie in de ISO 14000-serie. De normcommissie volgt en beïnvloedt internationale normalisatietrajecten, maakt het mogelijk om nationaal bredere discussies op het gebied van klimaatadaptatie te voeren. Daarnaast heeft de normcommissie als taak om belanghebbenden voor te lichten en te informeren en de ontwikkelingen met nationale trajecten af te stemmen.

Meer informatie of meepraten?

Bent u geïnteresseerd in de deelnamemogelijkheden of heeft u ideeën voor het aanpassen of ontwikkelingen van nieuwe normen? Neem dan gerust contact met ons op: Nadine Planzer, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl of kijk voor meer informatie op nen.nl/klimaatadaptatie.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl