Snelheid op A13 en A10 teruggedraaid ten behoeve van luchtkwaliteit

25-02-2014 Dinsdag 25 februari werd bekend dat met ingang van 29 maart de snelheid op de A13 bij Rotterdam Overschie en op de A10 West bij Amsterdam teruggaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen zegt de snelheden uit voorzorg te verlagen; op beide wegen blijft de vervuiling binnen de gestelde normen.

Enkele jaren geleden ging de snelheid op beide wegen van 80 naar 100 kilometer per uur. Uit nieuwe metingen blijkt dat op de A10 de luchtkwaliteit bij 100 kilometer per uur onder de norm blijft. Dit geldt echter niet voor een plek met flats aan beide zijden van de weg, daar hoopt de verontreinigde lucht zich op bij de onderste verdiepingen. Volgens de minister komt naar voren dat voor de A13 met 100 km/uur op 1 januari 2015 nog steeds binnen de wettelijke norm wordt gebleven. Maar de herberekening laat ook zien, dat dan maar net onder de norm wordt gebleven.

Wethouder Maarten van Poelgeest (verkeer) vindt het geweldig nieuws voor de Amsterdammer. "Het is belangrijk dat de minister de door gemeente ingebrachte onderzoeken onderschrijft en in de toekomst metingen nadrukkelijker mee laat wegen in de besluitvorming, zoals we dat in Amsterdam ook voortdurend doen. Rijksmaatregelen zijn cruciaal voor het halen van de normen voor de luchtkwaliteit. En de lucht in Amsterdam moet schoner." GroenLinks in Rotterdam noemt het besluit "een overwinning voor de gezondheid van de bewoners".

Europese normen voor het meten van fijn stof

Voor de bepaling van fijn stof zijn twee Europese normen ontwikkeld: NEN-EN 12341 ‘Bepaling PM10’ (PM:particulate matter, 10:deeltjes kleiner dan 10 micrometer) en NEN-EN 14907 ‘Bepaling PM2,5’. Deze normen worden momenteel samengevoegd tot één norm voor fijn stof: NEN-EN 12341 Ontw. ‘Luchtkwaliteit - Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM10 of PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht’. Het normontwerp is gepubliceerd in 2012, de definitieve norm wordt in 2014 verwacht.

Nationale norm

NTA 8019 ‘Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ is een Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12341 en NEN-EN 14907. Zodra de herziene versie van NEN-EN 12341 wordt gepubliceerd in 2014, wordt deze NTA hierop aangepast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Caroline van Hoek, consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl