Start herziening drie ISO-normen voor fysische bepalingen in grond

05-01-2015 De internationale subcommissie 'Soil Quality - Chemical methods and soil characteristics' heeft besloten tot herziening van een drietal ISO-normen uit de reeks ‘fysische methoden’. Hiervoor is een nieuwe werkgroep opgericht: 'Soil quality - Physical Methods'. De NEN-subcommissie 'Veldwerk – Monsterneming' volgt de ontwikkelingen op afstand wegens gebrek aan expertise. NEN nodigt partijen die werken met fysische methoden dan ook van harte uit om lid te worden van de commissie en zich te melden bij NEN.

Naar aanleiding van de stemresultaten van de recente Systematic Review worden de volgende normen herzien:

  • ISO 11272:1998 ‘Soil quality – Determination of dry bulk density’
  • ISO 11274:1998/Cor 1:2009 ‘Soil quality – Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods’
  • ISO 11508:1998 ‘Soil quality – Determination of particle density’


Nederlandse inbreng in revisie

De NEN-subcommissie 'Veldwerk – Monsterneming' volgt de ontwikkelingen binnen de nieuwe mondiale werkgroep op afstand. De subcommissie, die zich in brede zin bezighoudt met normalisatie van alle veldwerk- en monsternemingsactiviteiten op het gebied van milieu- en monitoringsonderzoek, mist de expertise om zich intensief met de revisie van deze normen bezig te houden. NEN nodigt belangstellenden die werken met bovengenoemde fysische methoden daarom graag uit om lid te worden van de subcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’ of van de nieuwe mondiale werkgroep en zo mee te helpen om deze mondiale normen te actualiseren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 129 of e-mail saskia.schulten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl