Start ontwikkeling Europa-brede afspraken over ethische toetsing van onderzoek en innovatie

13-08-2015 Gen- en nanotechnologie, big data, embryo-onderzoek, synthetische biologie, nucleaire energie; een aantal ontwikkelingen en innovaties die tot stevige publieke debatten hebben geleid. Op 17 september vindt er in Brussel een eerste bijeenkomst plaats om afspraken te maken over ethische toetsing. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de verkenning van een norm voor ethische assessment voor onderzoek en innovatie opgezet. NEN start hiertoe een CWA-traject (CEN Workshop Agreement).

NEN is partner van het SATORI-project (Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation). Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het FP7-programma (7th Framework Programme for Research and Technological Development). Het SATORI-project onderzoekt de waardes, principes en ‘best practices’ van ethische beoordeling van onderzoek en innovatie en ontwikkelt een Europees raamwerk voor ethische toetsing.

Goede afspraken over ethische impact assessment verhogen het vertrouwen in en de acceptatie van onderzoek en innovaties. Het CWA-traject van NEN heeft als doel om belanghebbende partijen binnen een jaar afspraken te laten vastleggen over ethische beoordeling van onderzoek en innovatie.

Start CWA-traject

Op donderdag 17 september, van 10:30 – 16:00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats om tot een CWA te komen. Onder meer de afbakening en vervolgstappen worden afgesproken. Belanghebbende partijen kunnen zich aanmelden via de evenementenpagina. De voertaal is Engels.

Belanghebbenden die verhinderd zijn, maar wel hun interesse kenbaar willen maken en op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, kunnen zich melden bij NEN.

Het belang van ethische toetsing

Klimaatverandering, toenemende wereldbevolking en levensbedreigende ziektes zijn wereldwijde uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen met een breed draagvlak. Het belang van ethische toetsing neemt toe. Ethische toetsing geeft een antwoord op de maatschappelijke discussie over de uitvoering van een onderzoek of de impact van een innovatie. Er zijn nog weinig internationale raamwerken waarbinnen ethische afwegingen worden gemaakt. Ondanks culturele verschillen kunnen landen leren van de praktijk en ervaringen in andere landen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit project of over het normalisatieproces: Marlou Bijlsma en/of Thamar Zijlstra, consultants Normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl