Start ontwikkeling NTA 8240 ‘Calciumchloride extractie’

30-11-2016 Er is een nieuwe werkgroep opgericht die gaat werken aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie. De intentie is om een laboratoriummethode voor de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie te beschrijven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot en met 27 december melden om mee te praten over de inhoud van NTA 8240.


De NTA, welke begin 2017 wordt verwacht, gaat een methode beschrijven waarmee in het laboratorium het gedrag en de beschikbaarheid van verontreinigingen wordt nagebootst. De biobeschikbaarheid bepaalt in grote mate het risico van de verontreiniging in de waterbodem.

NTA 8240 wordt ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat. Zij hebben in samenwerking met Wageningen University & Research de afgelopen tijd verschillende methoden voor calciumchloride extractie onderzocht. Het voornemen is om de methode vervolgens ook internationaal in te brengen in de internationale werkgroep 'Soil quality - Bioavailability' (ISO/TC 190). NTA 8240 wordt gezien als een opstap hier naar toe.

Meepraten over NTA 8240

Belanghebbende en geïnteresseerde partijen die willen meepraten over de ontwikkeling van NTA 8240 kunnen zich melden bij NEN. Deelname aan het normalisatieproces biedt onder andere toegang tot een (inter)nationaal netwerk en kennisopbouw en -uitwisseling binnen de sector. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze werkgroep een mail naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze NTA 8240 of over het normalisatieproces: Machiel van Dalen, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl