Tender voor drie klimaatadaptatie experts

26-09-2014 NEN geeft samen met CEN en CENELEC een tender uit voor drie sectorspecifieke klimaatadaptatie experts voor het opstellen van een normalisatie werkprogramma voor klimaatadaptatie in de sectoren: vervoersinfrastructuur, energieinfrastructuur en bouw/bebouwde omgeving.

Deadline 2014-10-19

De tender is onderdeel van Europese mandaat M/526 ‘Climate change adaptation’. Met dit mandaat heeft de Europese Commissie CEN en CENELEC opdracht gegeven een normalisatie werkprogramma op te stellen ter bevordering van een klimaatbestendige infrastructuur in Europa binnen de genoemde sectoren.

Informatie en tenders

Belangstellenden kunnen hun tender per post sturen aan de heer Johan van ‘t Bosch, secretaris van CEN-CENELEC Coordination Group on Adaptation to Climate Change uiterlijk 19 oktober 2014. Verdere informatie vindt u in de Call for tender.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl