Toelichting bij NEN 5720

14-03-2013 NEN heeft een toelichting gepubliceerd bij NEN 5720. Deze gaat over de juiste uitvoering van verkennend onderzoek van de waterbodem in Nederland. Gebleken is dat nogal wat interpretatieverschillen over bepaalde passages bestaan tussen gebruikers van deze norm. De nieuwe toelichting moet helderheid verschaffen.

In het veld leeft steeds meer onduidelijkheid over de toepassing van NEN 5720 uit 2009. Deels kan dit worden opgelost door de norm te verbeteren op punten die onvoldoende duidelijk zijn. De NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming' overweegt om in 2014 de norm te herzien. In de tussenliggende periode biedt de toelichting uitkomst.

Veelgestelde vragen

De toelichting bij NEN 5720 gaat in op een aantal vragen, op het gebied van:

  1. De indeling van de (deel)onderzoekslocatie en geldigheid onderzoek;
  2. Samenvoegen in het veld of in het laboratorium;
  3. Te bemonsteren laagdikte en beschrijving boorprofielen

Wijzigingsblad

In de toelichting wordt vermeld dat NEN 5720 op twee punten een storende fout bevat (zie onder 1.h en 3.c). NEN wil dit op korte termijn repareren via een wijzigingsblad bij NEN 5720, waarin ook een aanpassing van de strategie voor jachthavens (paragraaf 5.44 en 5.45) zal worden opgenomen. De planning is om het wijzigingsblad medio zomer 2013 op www.normontwerpen.nen.nl te publiceren ter openbare kritiek.

Meer informatie

Download de toelichting bij NEN 5720. Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl