Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen

07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Dit betekent dat de normen voor meerdere milieu matrices (bijvoorbeeld bodem en afval) toepasbaar zijn. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, is een analyse uitgevoerd op de bestaande Nederlandse normen. Twee van de normen die wegens deze overname herzien moesten worden, zijn nu gepubliceerd.

NEN 6499

NEN 6499 ‘Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan’ heeft als belangrijke aanpassing dat grondwater nu wel als toepassingsgebied in de tabellen is opgenomen middels NEN 6484 – ‘Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie’.
Met deze wijzigingen zijn vooral de aanwezige tabellen en beslissingsbomen in de norm aangepast aan de nieuwe Europese normen.

NEN 5754

Door het toepassingsgebied van de nieuw verschenen Europese normen is het bepalen van het gloeiverlies niet meer beschreven in NEN 5754 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan organische stof op massabasis in grond en waterbodem volgens de gloeiverliesmethode’. Daarom is de titel van NEN 5754 aangepast tot ‘Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode’.
Voor de bepaling van het gloeiverlies, het lutumgehalte en het gehalte aan vrij ijzer zijn verwijzingen opgenomen naar actuele normen. Daarnaast zijn de in de norm aanwezige verwijzingen naar wetgeving geactualiseerd.

Deze twee normen zijn tegelijk herzien daar zij een grote samenhang vertonen en naar elkaar verwijzen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl