Tweede internationale richtlijn voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd

29-05-2020 In mei 2020 is de ISO TS 14092 voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd. Dit is de tweede richtlijn in een reeks van standaarden voor klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie bijgedragen door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie.

ISO TS 14092 ‘Klimaatadaptatie – Eisen en richtlijnen voor adaptatieplanning voor lokale overheden en gemeenschappen’ is onderdeel van een reeks normen. Deze normen geven organisaties handvatten om alleen of in samenwerkingsverbanden maatregelen voor klimaatadaptatie te plannen, in te voeren en te monitoren op effectiviteit.

ISO/TS 14092

ISO/TS 14092 is bedoeld om lokale overheden en gemeenschappen te ondersteunen in de implementatie van maatregelen voor klimaatadaptatie op basis van risicobeoordelingen en met betrokkenheid van belanghebbenden. Hiermee sluit ISO/TS 14092 goed aan bij de Nederlandse aanpak van risicodialogen gebaseerd op stresstesten en geïdentificeerde kwetsbaarheden. Het biedt een mondiaal afgestemd kader voor samenwerking tussen relevante belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen, lokale bedrijven en burgers bij het stellen van prioriteiten en het ontwikkelen, invoeren, monitoren en vervolgens actualiseren van een adaptatieplan.

Internationaal

In 2019 is de NEN-commissie ‘ISO Managementnormen Klimaatadaptatie’ van start gegaan. Deze commissie volgt en beïnvloedt de internationale normalisatietrajecten, voert nationaal bredere discussies op het gebied van klimaatadaptatie, informeert belanghebbenden en stemt af met nationale trajecten.Deze commissie richt zich met name op managementnormen op het gebied van klimaatadaptatie in de ISO 14000-serie.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm en commissie ‘ISO Managementnormen Klimaatadaptatie’: Nadine Planzer, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl