Vervanging norm over bodem met bepaling van gehalte aan vrij ijzer

06-12-2019 De normsubcommissie 'Anorganische Parameters' heeft het voornemen NEN 5739:1996 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met atomaire-absorptiespectrometrie’ in te trekken. Er geldt een bezwaartermijn van twee maanden voor belanghebbende partijen. Deze staat open tot 15 februari 2020.

Reden om de norm te vervangen is dat de omschreven methode verouderd is. Het voorstel is om NEN 5739:1996 te vervangen door NEN-EN-ISO 12782-2:2012 'Bodem - Parameters voor geochemische modellering van uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen - Deel 2: Extractie van kristallijne ijzeroxiden en -hydroxiden met dithioniet'. In de breed toegepaste NEN-EN-ISO 12782-2 is er een overeenkomstige methode voor de extractie van vrij ijzer beschikbaar, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan de internationale norm.

Verschillen nationale en internationale norm

De verschillen tussen NEN 5739:1996 en NEN-EN-ISO 12782-2:2012 zijn:

  • ISO 11464 wordt voorgeschreven (dat is gelijk), maar de droogtemperatuur is gemaximaliseerd tot 25 graden;
  • Extractieoplossing is afwijkend;
  • Extractie bij 60 graden gedurende 3,5 uur in plaats van 16 uur bij kamertemperatuur;
  • Als meetmethode wordt ICP AES toegepast.

NEN 5739:1996 wordt in accreditatieschema’s, NEN 5753 en NEN 5754 gebruikt om een correctie van een gehalte uit te voeren. De verschillen worden niet als zodanig groot verwacht dat dit tot enig ander inzicht leidt of significant andere waarden.

Bezwaartermijn

Bezwaar maken tegen de intrekking van NEN 5739 kan tot 15 februari 2020 via mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Berthe van Haaster, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Normsubcommissie 'Anorganische Parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. De bovengelegen normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieu-gerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl