Vervanging viertal normen voor bepaling van uitloging

11-03-2015 NEN heeft besloten tot intrekking van vier NEN-normen in de reeks ‘Uitloogkarakteristieken van grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen’ (NEN 734x-serie). Reden hiervoor is dat de normen in de praktijk niet meer worden toegepast. Gebruikers worden geadviseerd voortaan de vervangende normen te gebruiken.

Het besluit van de subcommissie ‘Uitloogkarakteristieken’, dat bekrachtigd is door de normcommissie ‘Milieukwaliteit’, strekt ertoe om:

  • NEN 7340:2000 ‘Karakteriseringsproeven – Algemene aanwijzingen’ te vervangen door NEN 7370:2005.
  • NEN 7341:1995 ‘Uitloogproeven – Bepaling van de beschikbaarheid voor uitloging van anorganische componenten’ te vervangen door NEN 7371:2004.
  • NEN 7343:1995 ‘Uitloogproeven – Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige materialen met de kolomproef’ te vervangen door NEN 7373:2004.
  • NEN 7345:1995 ‘Uitloogproeven – Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met de diffusieproef’ te vervangen door NEN 7375:2004.

De vervangende normen worden in de praktijk al vele jaren toegepast door de markt. De verwachting is dan ook dat deze vervanging geen gevolgen heeft voor de gebruikers.
De ‘Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen’ verwijst nog wel naar NEN 7345:1995. Dit vormt echter geen belemmering voor vervanging, aangezien de ingetrokken normen nog steeds kunnen worden gebruikt. De verwijzing in de wetgeving wordt op termijn aangepast.

Europese ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan de afronding van Europese normen op het gebied van uitloging voor afval en bouwproducten. Naar verwachting heeft dit gevolgen voor een aantal bestaande nationale normen. NEN is gestart met de inventarisatie van de inhoudelijke gevolgen, alsook de mogelijk gevolgen voor verwijzingen in wet- en regelgeving.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Miranda Geelhoed, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 187 of e-mail miranda.geelhoed@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of over het normalisatieproces: Miranda Geelhoed, Consultant Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 187

miranda.geelhoed@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl