Vier ISO-normen op het gebied van meststoffen gepubliceerd

03-08-2015 De internationale normcommissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers and soil conditioners’ heeft een viertal analysemethoden op het gebied van meststoffen gepubliceerd. De normen hebben betrekking op het gehalte van arseen, cadmium, lood, chroom en kwik in meststoffen, bepaling van het wateroplosbaar kaliumgehalte en de analyse van met zwavel gecoat ureum.

De ISO-normen zijn niet als NEN-ISO documenten overgenomen, deels vanwege vergelijkbare Europese normdocumenten (die bij Europese handelsdoeleinden moeten worden toegepast), deels omdat de methoden nog maar beperkt in Nederland worden toegepast.

Concentraties aan sporenelementen

De nieuwe normen ISO 17318 en ISO 17319 geven richtlijnen voor het bepalen van de hoeveelheden van bepaalde sporenelementen in meststoffen.

ISO 17318 ‘Meststoffen en bodemverbeteraars – Bepaling van arseen, cadmium, lood, chroom en kwik in meststoffen’ is vergelijkbaar met NEN-EN 16317 en NEN-EN 16319.

ISO 17319 ‘Meststoffen en bodemverbeteraars – Bepaling van het wateroplosbaar kaliumgehalte – kaliumtetrafenylboraat gravimetrische methode’ is vergelijkbaar met NEN-EN 15477.

Analyse van met zwavel gecoat ureum

Met zwavel gecoat ureum is een meststof die de werkzame stoffen langzaam afgeeft dankzij de coating. De zwavel coating is niet oplosbaar in water en stabiel waardoor het een ondoordringbare laag vormt. Ook is zwavel niet vervuilend voor de bodem.

In ISO 17322 ‘Meststoffen en bodemverbeteraars – Met zwavel gecoat ureum – Analytische methoden’ worden een aantal analytische methoden beschreven : voor het bepalen van de totale massafractie van stikstof (met een oplossnelheid van 1 dag of 7 dagen), voor de massafractie van zwavel, biureet en water en voor de grootte van de deeltjes zwavel gecoat ureum.

In ISO 17323 ‘Meststoffen en bodemverbeteraars – Met zwavel gecoat ureum – Algemene eisen’ worden richtlijnen gegeven voor de monsterneming en voorbereidingen voor de analytische methoden zoals beschreven in ISO 17322.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Saskia Schulten, consultant AgroFood & Consument, telefoon: (015) 2 690 129 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Saskia Schulten, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 129

afc@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl