Water Challenge levert veel positieve energie op

04-12-2018 Veel betrokkenheid en de wil om nu echt eens iets te gaan doen. Dat waren volgens de organisatoren van de NEN Water Challenge 2030 de grote winsten van dit evenement dat onlangs plaatsvond.

Tijdens de NEN Water Challenge 2030 gingen verschillende partijen met elkaar in gesprek over allerlei water-gerelateerde thema’s. Ze praatten met elkaar over toekomstige uitdagingen binnen de thema’s waterkwaliteit, drijvend bouwen, energie en grondstoffen uit water, gegevensuitwisseling en klimaatadaptatie.


De deelnemers werden geïnspireerd door Reinier Van Den Berg die de impact van klimaatverandering goed in kaart bracht. Eén van de zaken die uit deze dag kwam, is dat vrijwel iedereen vindt dat er meer verbinding moet worden gemaakt én daadwerkelijk moet worden samengewerkt om de uitdagingen goed en efficiënt aan te pakken.

Deelnemers zijn o.a.: RIONED, PWN, BAM, RWS, Provincie Zuid Holland, RIWA-Rijn, Water Alliance, ISSO, WLN, ORG-ID, Blue21 en Royal Haskoning DHV.

Uitgebreide informatie
Bekijkt u het videoverslag van de dag of ga naar www.nen.nl/water.

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces Milieu & Maatschappij via e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Geïnteresseerde partijen die actief hieraan deel willen nemen kunnen zich melden bij Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl