Webinar normen duurzame financiering

25-06-2020 Binnen banken, pensioenen en investeerders is er steeds meer aandacht voor de maatschappelijke impact die zij hebben. Binnen ISO worden normen ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen. Tijdens een webinar op donderdag 23 juli van 13 tot 14:30 uur, wordt een toelichting gegeven over de activiteiten van deze ISO-commissie.

ISO/TC 322 ’Sustainable Finance’ werkt aan internationale normen voor de financiële sector met als doel de impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) te vergroten. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een raamwerk voor het management van duurzame financiering. Hierin worden onder meer eenduidige terminologie opgenomen, maar ook ‘good practices’ en een handleiding voor implementatie.

Webinar

Tijdens het webinar geven diverse betrokken experts een toelichting op het werkprogramma van ISO/TC 322. Aanmelden kan online.

Meepraten?

Op dit moment wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is voor een Nederlandse schaduwcommissie van ISO/TC 322. Stuur voor meer informatie een e-mail naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl