Webinar over Europese norm voor klimaatadaptatie

24-10-2019 Op 14 november wordt er een webinar georganiseerd over NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie – Principes, eisen en richtlijnen gepubliceerd’. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld én die als Europese norm wordt overgenomen.

Op donderdag 14 november, 14.00 – 15.00 uur, wordt door CEN een webinar over deze norm georganiseerd: ‘Addressing climate change adaptation within or across organizations by using the new standard NEN-EN-ISO 14090’. Deelname hieraan is kosteloos en aanmelden kan via deze link. Een mooie manier om in een uur goed inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde die de toepassing van NEN-EN-ISO 14090 kan bieden.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere het identificeren van klimaateffecten, het begrijpen van klimaatrisico’s, het opstellen van een klimaatadaptatieplan, monitoring en rapportage.

NEN-EN-ISO 14090

De basis van de reeks normen voor klimaatadaptatie is gelegd met de NEN-EN-ISO 14090. Deze norm is in juli officieel gepubliceerd als de eerste Europese norm voor klimaatadaptatie en overgenomen als Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO 14090 is bedoeld als een raamwerk dat organisaties in staat stelt om de effecten van klimaatverandering bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, strategieën, plannen en activiteiten de nodige aandacht te schenken.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm en commissie ‘ISO normen voor klimaatadaptatie’: Dick Hortensius, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl