Whitepaper ‘Meetonzekerheid’ beschikbaar

02-12-2016 Voor partijen die weleens opdrachten aan een laboratorium geven en de uitkomsten van de analyse gebruiken om besluiten te nemen, is het belangrijk om ook te kijken naar de bijbehorende meetonzekerheid. De whitepaper ‘Meetonzekerheid’ licht toe wat meetonzekerheid is en welke rol deze speelt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Een herhaling van een meting geeft altijd een (iets) ander resultaat, hoe nauwkeurig de meetmethode ook is. Een meetresultaat dient daarom altijd tezamen met de meetonzekerheid bekeken te worden. Zonder informatie over meetonzekerheid kunnen conclusies en besluiten door de opdrachtgever onjuist zijn met alle gevolgen van dien. Een opdrachtgever moet dan ook goede afspraken maken met een laboratorium over de rapportage en in staat zijn om de rapportage te interpreteren.

Bekendheid en begrip vergroten

De normsubcommissie ‘Statistische Toepassingen’ heeft de whitepaper opgesteld om de bekendheid en het begrip van meetonzekerheid te vergroten. De whitepaper is nadrukkelijk bedoeld voor mensen zonder uitgebreide achtergrondkennis van statistiek.

Onno Epema, senior adviseur bij Rijkswaterstaat: ‘Bewust stilstaan bij onzekerheid zorgt voor zekerheid. Het lijkt tegenstrijdig, maar het juist beoordelen van meetresultaten kan alleen als je weet wat de bijbehorende meetonzekerheid voorstelt en hoe groot die is. Heb je dat in de gaten, dan kan je instaan voor de dingen die je doet met de meetresultaten. De whitepaper moet daar bij helpen.”

Jo Klaessens, voorzitter van de normsubcommissie ‘Statistische Toepassingen’: “Ik merk dat gebruikers van analyseresultaten (de opdrachtgevers van de laboratoria) vaak moeite hebben om vat te krijgen op meetonzekerheid. De natuurlijke reactie is dan om het op afstand te houden. Juist voor hen hebben wij nu deze whitepaper opgesteld. Zonder te verzanden in theoretische details, wordt meetonzekerheid helder uitgelegd: waarom het onvermijdelijk is en vooral ook hoe je ermee kunt omgaan.”

Normsubcommissie ‘Statistische Toepassingen’

Het werkgebied van de normsubcommissie ‘Statistische Toepassingen’ is de normalisatie van de toepassingen van statistische methoden voor onderzoek. Het gaat om de toepassing op voortbrenging, verzameling, analyse, presentatie en interpretatie van gegevens voor het onderzoek van laboratoria. Meepraten over de normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor vragen over de whitepaper of de normsubcommissie: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

De Whitepaper Meetonzekerheid is te downloaden via de website: www.nen.nl/meetonzekerheid.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl