Wijzigingsblad bij NEN 5720 gepubliceerd

11-08-2014 NEN heeft een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Dit wijzigingsblad is voortgekomen uit de informatieve Toelichting bij NEN 5720, die vorig jaar is gepubliceerd. De daarin aangekondigde aanpassingen zijn samengebundeld en uitgebracht als wijzigingsblad.

Omdat de aanpassingen op korte termijn wenselijk waren, is een wijzigingsblad gepubliceerd. Er zijn zowel wijzigingen in de tekst als in de strategieën aangebracht.

Wijzigingen

Gewijzigde tekst:

  • In 5.3.2 ‘Onderzoeksstrategieën voor verkennend waterbodemonderzoek bij voorgenomen baggerwerkzaamheden’ is beter uitgelegd hoe bij voorgenomen baggerwerkzaamheden de gemiddelde kwaliteit moet worden bepaald;
  • In de strategie ‘Water met korte baggercyclus’ is de strijdigheid met NEN 5717 over de maximale vaklengte opgelost;
  • De normale onderzoeksinspanning voor de strategie Jachthavens is gelijkgetrokken met die voor de lichte onderzoeksinspanning;
  • In 5.6.2 'Eisen aan uitvoering' is beter uitgelegd hoe de laagdikte van 0,5 m moet worden gelezen en hoe antropogeen onbelaste geologische lagen moeten worden bemonsterd;
  • Bijlage E komt te vervallen.

Vervolgtraject

Inmiddels is ook begonnen met een herziening van de gehele norm, waarbij wordt gekeken hoe de informatie uit de Toelichting bij NEN 5720 geïntegreerd kan worden in de norm. Daarnaast wordt onderzocht hoe de nieuwe NEN 5720 goed kan aansluiten op NEN 5717 'Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek', welke momenteel ook wordt herzien.

Meedoen?

Wilt u actief meewerken aan de verdere herziening van NEN 5720? Meldt u zich dan aan als lid van de NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming'.
Voor meer informatie over deze norm of over eventuele deelname kunt u contact opnemen met Annemieke Venemans, consultant, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail naar milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl