Wijzigingsblad bij NEN 5740 over bodemonderzoek gepubliceerd

18-04-2016 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Met de publicatie van dit wijzigingsblad (NEN 5740/A1) wordt hier gehoor aan gegeven. Daarnaast bevat de aanvulling een paar andere wijzigingen, waaronder een verduidelijking van de noodzaak tot het plaatsen van peilbuizen met een snijdend peilfilter, en een zorgvuldiger formulering van de tabellen.

NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (in de rest van het document ‘bodem’ genoemd) en eventueel daaruit vrijkomende grond. De norm is van toepassing op verkennend bodemonderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm bestaat uit een verzameling van onderzoeksstrategieën met elk een specifiek toepassingsgebied.

Meer informatie

Het wijzigingsblad is te bestellen in de Normshop of neem contact op met NEN Klantenservice (015) 2 690 391, of e-mail bestel@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over de norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303, of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN 5740:2009/A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de m...

NEN 5740/A1 bevat wijzigingen betreffende NEN 5740:2009.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl