Wijzingsblad bij NEN 7331 gepubliceerd

21-05-2013 NEN heeft een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 7331. Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en van benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) in bitumen en bitumenhoudende materialen. Voorbeelden van dit soort materialen zijn asfalt en dakbedekkingsmaterialen. Net als de norm zelf is het wijzigingblad beschikbaar in een Nederlandse en een Engelse versie.

De wijziging betreft een verandering van de voorbehandeling van het bitumen. Ervaring heeft geleerd dat de voorbehandelingswijze in NEN 7331:2004 lastig is en niet leidt tot het gewenste resultaat. Het ontwerp-wijzigingsblad is in december ter commentaar gepubliceerd, maar daarop zijn geen commentaren ontvangen. De tekst van de definitieve versie is dus gelijk aan die van het ontwerp.

De volledige titel van het ontwerp wijzigingsblad is NEN 7331:2007/A1:2012 Ontw. ‘Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van de gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische methode met massaspectrometrische detectie’.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm: Johan van ’t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl