Workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’

02-10-2017 In juni van dit jaar is NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 6265. Daarom organiseert de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ op woensdag 22 november de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’. Laboratoria kunnen zo handvatten krijgen om de overstap te maken naar de nieuwe norm.

NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water - Telling van Legionella is van toepassing op verschillende watertypen, zoals: drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor water gerelateerde matrices, bijvoorbeeld: biofilm en sediment. Tijdens de workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe een laboratorium de selectie kan maken wanneer welke methode te gebruiken voor welk watertype. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn onder andere de voorbehandeling van monsters, de keuze van voedingsbodems en monstername.

Nederlandse situatie en overgangsperiode

NEN-EN-ISO 11731 heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen die gelden voor de Nederlandse situatie worden weergegeven. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt voor het nemen en analyseren van monsters nog een verwijzing gemaakt naar NEN 6265.
In de Staatscourant, van 12 september 2017, staat vermeld dat de aanwijzing van de nieuwe norm (NEN-EN-ISO 11731) in werking treedt met ingang van 1 januari 2019, zodat laboratoria voldoende tijd krijgen om de nieuwe methode in te voeren en daarvoor geaccrediteerd te worden.

Programma: mix van theorie en praktijk

De workshop start met twee inleidingen van Wilfred Reinhold (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Rian Brokx (namens de drinkwaterlaboratoria). In de ochtend komen vervolgens twee sprekers aan het woord met de presentaties:

  • De ontwikkeling van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731 (door Simon in ’t Veld, voormalig voorzitter internationale ISO-werkgroep Legionella)
  • Praktische toepassing van NEN-EN-ISO 11731 (door Anke Brouwer-Hanzens, KWR Watercycle Research Institute)

Gedurende de middag wordt de groep deelnemers gesplitst om iedereen de kans te geven om in twee workshopsessies, aan de ene kant de praktijk in het laboratorium te zien en aan de andere kant meer te horen over het vaststellen van de prestatiekenmerken. Henk Stegeman (Raad voor Accreditatie, vakdeskundige microbiologie) geeft de workshopsessie over prestatiekenmerken.

Toekomstige NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731

Tevens zal een deel van de middag in het teken staan om scherper in beeld te krijgen welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeelnemers, verder toegelicht moeten worden in een nog te ontwikkelen Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Zo is er bijvoorbeeld al aangegeven dat het zeer wenselijk is om de incubatietijd explicieter te omschrijven in een NPR als toelichting op NEN-EN-ISO 11731. De aangedragen onderwerpen zullen gebundeld worden en vervolgens zal de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ begin 2018 een start maken met het ontwikkelen van de NPR.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en deelname gaat u naar de website van NEN Evenementen. Het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt tot vijftig personen. Geïnteresseerde organisaties worden daarom gevraagd om zich in eerste instantie met niet meer dan twee personen per organisatie te registreren.
De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ is in Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen op het vlak van watermicrobiologie. Voor meer informatie of deelname aan de subcommissie: Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 436.

Norm

NEN-EN-ISO 11731:2017 en

Water - Telling van <em>Legionella </em>

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

015 2 690 436


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl