Workshop over strategie voor het uitvoeren van milieu hygiënisch (voor)onderzoek voor waterbodem

04-03-2019 Op dinsdagmiddag 23 april 2019 organiseert NEN een workshop ter introductie van de herziening van NEN 5717 en NEN 5720. Tijdens de workshop worden veelvoorkomende vragen beantwoord en kan er geoefend worden met het gebruik van de herziene normen. Graag ontvangen we deze uiterlijk 15 maart.

NEN 5717 en NEN 5720 zijn belangrijke referentiedocumenten voor de uitvoering van waterbodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de herziening was het actualiseren van het (voor)onderzoek en uniformiteit in de verschillende werkwijzen te brengen.

Wijzigingen NEN 5717

Het doel van het vooronderzoek is een uitspraak te doen over de verwachte milieu hygiënische kwaliteit van de waterbodem, de daaruit vrijkomende baggerspecie en eventueel overige relevante gegevens.

Er zijn er ook een aantal verduidelijkingen toegevoegd. In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoek aanleiding. Hierbij varieert de mate van inspanning afhankelijk van de aanleiding.

Vooronderzoek uit NEN 5707 en NEN 5897 komen te vervallen. De NTA 5727 is geheel ingetrokken en overgenomen door NEN 5717 en NEN 5720. Hiermee wordt al het vooronderzoek voor waterbodem nu in één norm bij elkaar gebracht.

Wijzigingen NEN 5720

Het doel van het vooronderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen van de onderzoek locatie. De norm voor onderzoek van de waterbodem heeft een verregaande herziening ondergaan. Aangegeven uitvoeringsknelpunten of onduidelijkheden rond waterbodemonderzoek zijn verwerkt en onderstaande strategieën zijn aangepast of aanvullend opgenomen:

  • Asbest (in waterbodem). NTA 5727 is in zijn geheel vervangen door NEN 5717 en NEN 5720.
  • De strategie voor watertypen met een korte baggercyclus is vervangen door een bijzondere strategie monitoring.
  • De bijzondere strategie-afperking is opgenomen voor het bepalen van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie.
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen jachthavens en havens. Beiden vallen onder één onderzoeksstrategie voor havens.

Workshop

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in NEN 5717 en NEN 5720? Meld u zich dan aan voor de informatiemiddag op dinsdag 23 april 2019 van 13:00 tot 16:00 uur bij NEN via NEN Evenementen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 103, of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl