Nieuwsberichten Security

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Securitymail.

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging ongewijzigd overgenomen door Europa – geen consequenties voor NEN 7510

20-04-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

Systematic review ISO 22301

18-04-2017 De internationale norm ISO 22301 “Business Continuity Management – Eisen” wordt dit jaar geëvalueerd . Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Om meningen van de Nederlandse gebruikers van ISO 22301 te peilen, organiseert de normcommissie BCM & CM in juni een informatiemiddag.

Lees meer

Nieuwe scope normcommissie BCM

18-04-2017 De afgelopen vergadering heeft de normcommissie Business Continuity Management (BCM) besloten haar scope te verbreden met het onderwerp Crisismanagement (CM). Concreet betekent dit dat deze normcommissie voortaan ook de Nederlandse inbreng bepaalt in de Europese werkgroep CEN/TC 391/WG 3 Crisis Management.

Lees meer

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek naar veiligheid op de werkplek door Manutan. Vooral vloeistoffen en chemische stoffen worden aangegeven als risicofactor.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool NEN 7510

23-03-2017 Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees meer

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging Europees geadopteerd

20-03-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

14-03-2017 Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien en inmiddels is het normontwerp NEN 7510:2017 beschikbaar voor commentaar.

Lees meer

Normen risicomanagement bij gebruik dierlijk weefsel in medische hulpmiddelen herzien

14-03-2017 De huidige normenserie NEN-EN-ISO 22442 'Medische hulpmiddelen waarin dierlijke weefsels en daarvan afgeleide producten zijn gebruikt' uit 2009, gaat deze maand in revisie. De ontwerpteksten voor deel 1 en 2 zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de internationale werkgroep. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over het risicomanagement van dierlijke weefsels in medische producten worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

Lees meer

Succesvolle bijeenkomst Internet of Things uitdagingen

22-02-2017 Op 9 februari organiseerde NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over Internet of Things. Bezoekers kregen te horen hoe de stand van zaken is op zowel technisch gebied als de IoT-toepassingen in de praktijk.

Lees meer

Praat mee met het platform IoT

20-02-2017 Het Internet of Things (IoT) lijkt momenteel nog sneller van de grond te komen dan destijds het reguliere internet. Vooral in de industrie, maar ook in andere sectoren van het bedrijfsleven. En zelfs in de dagelijkse wereld direct om ons heen.

Lees meer

Kabinet lanceert Internationale Cyberstrategie

14-02-2017 Het is belangrijk dat Nederland zich weerbaar opstelt in dit digitale tijdperk. Dit meldt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in de Internationale Cyberstrategie die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

Lees meer

Kiwa eerste certificerende instelling in Nederland met accreditatie NEN 7510

24-01-2017 De kwaliteitsnorm NEN 7510 schept een kader voor informatiebeveiliging in de zorg. Kiwa is de eerste certificerende instelling in Nederland die deze norm onder accreditatie kan uitvoeren. Voor zorginstellingen betekent dat dubbele zekerheid.

Lees meer

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie van afgelopen juli. Die bleek op een aantal punten niet correct of nog niet volledig. De nieuwe versie bevat wel alle benodigde informatie.

Lees meer

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks.

Lees meer

Subsidie voor betere omgevingsveiligheid Brzo-sector

19-12-2016 Er komt een speciale subsidie die de omgevingsveiligheid voor de industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet verbeteren.

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel over cybersecurity aan

21-11-2016 Organisaties binnen vitale sectoren worden verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dat staat in een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie). Volgens Dijkhoff maakt tijdig melden een effectievere aanpak van incidenten mogelijk en zijn de effecten op de maatschappij minder groot. Ook kan het NCSC hulp verlenen aan de getroffen organisatie.

Lees meer

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden.

Lees meer

Cyber security in normen

25-10-2016 Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Lees meer

Zijn we wel veilig in het ‘Internet of Things’?

17-10-2016 Stel dat een crimineel de oppas-camera misbruikt om uw huis te bekijken. Of uw koelkast verstuurt uit uw naam spam naar mensen die u niet eens kent. Wanneer het aantal van deze ‘intelligente’ apparaten snel groter wordt in het Internet of Things, dan worden ook de risico’s op een aanval via deze nieuwe connectie groter. ISO-normen kunnen helpen om deze groeiende industrie veiliger te maken.

Lees meer

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Lees meer

NEN en Hudson Cybertec tekenen samenwerkingsovereenkomst

05-10-2016 NEN en Hudson Cybertec slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een betere digitale beveiliging van industriële systemen tegen ‘cyber crime’. Door het samenbrengen van de kracht van beide partijen ontstaat een nieuw trainingsplatform voor cyber security binnen industriële en technische automatiseringsomgevingen. Tevens is het in de nabije toekomst voor deelnemers mogelijk om zich door NEN te laten examineren, waardoor zij zich op kennisniveau kunnen onderscheiden.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer

Nederland moet meer in cyberveiligheid investeren

07-09-2016 De digitale dreigingen voor Nederland nemen hand over hand toe, blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland 2016 dat op 5 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Onze economie en welvaart lopen volgens de Cyber Security Raad serieus risico als cybersecurity niet hoger op de agenda komt bij overheid, bedrijfsleven en burgers. Het moet een normaal onderdeel zijn van al ons dagelijks handelen, net zoals we op onze fysieke veiligheid letten. Publieke en private partijen moeten daar veel meer op inzetten en op investeren, stelt de raad.

Lees meer

Norm voor informatiebeveiliging specifieke sectoren gepubliceerd

01-09-2016 Met beveiligingsrisico’s die alleen maar toenemen, is het van cruciaal belang dat organisaties hun informatie beveiligen en die van hun klanten. Natuurlijk helpt de ISO/IEC-standaard voor informatiebeveiliging 27001 al langer bij beveiligen, maar een nieuwe uitbreiding daarop gaat in op specifieke sectoren.

Lees meer

Kom meer te weten over de toekomst van privacy en normen op 4 oktober 2016

30-08-2016 Cyber security en privacy zijn termen die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijn, maar waar ook veel vragen over zijn. Bijvoorbeeld, welke normen moet een privacy officer gebruiken om te voldoen aan de EU data beveiligingsrichtlijnen? En welke controles zijn nodig voor leveranciers van cloudservices om data veilig in de cloud te kunnen zetten? Deze en andere vragen worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst over de toekomst van privacy en normen op 4 oktober bij NEN.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

Het belang van Business Continuity Management

27-07-2016 Een paar maanden terug is de speciale bijlage ‘Bedrijfscontinuïteit verzekerd’ meegestuurd via het opinieblad Elsevier (april 2016 editie). In deze editie vertelde Gert Kogenhop, voorzitter van de BCM normcommissie bij NEN, over Business Continuity Management (BCM). In het artikel wordt er gesproken over het belang van BCM, de internationale norm NEN-ISO 22301 en de voordelen van deze norm.

Lees meer

Europese richtlijn voor cybersecurity aangenomen

20-07-2016 Het Europees Parlement heeft begin juli ingestemd met de Europese cybersecurityrichtlijn over Netwerk en Informatie Beveiliging (NIB). De Europese Commissie streeft naar een nauwere samenwerking over de grenzen heen en tussen alle betrokkenen en sectoren die actief zijn op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging (cyberbeveiliging). Daarom is deze nieuwe richtlijn zo belangrijk voor heel Europa. De Europese richtlijn treedt in augustus in werking.

Lees meer

Voorstel nieuwe ISO-commissie voor organizational governance

05-07-2016 BSI (het Britse normalisatie-instituut) heeft een voorstel gedaan om een nieuwe ISO-commissie op te richten voor het onderwerp ‘Organizational Governance’. Het eerste onderwerp dat deze commissie gaat oppakken is de ontwikkeling van een ‘high-level’ richtlijn met definities, principes en aanbevelingen voor de inrichting van effectieve governance in organisaties.

Lees meer

Congres ‘Op weg naar HSE compliance’

05-07-2016 Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Toch verwachten overheid, afnemers en uw omgeving dat u zich hier aan houdt. Dit wordt ook wel compliance genoemd. Een uitdaging waar veel HSE managers voor staan. Daarom wordt er een congres georganiseerd op 14 september 2016 in Amersfoort waar vooraanstaande sprekers toelichten hoe HSE compliance bereikt kan worden in ieders bedrijf.

Lees meer

Prorail Veiligheidsladder per 1 juli overgedragen aan NEN

01-07-2016 Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Lees meer

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) ligt voor ter commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Wijzigingsblad NEN 5087 gepubliceerd

13-06-2016 De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad op NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ gepubliceerd. Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid op punten te vergroten en mogelijke interpretatieverschillen weg te nemen.

Lees meer

Ondernemers krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

13-06-2016 Vandaag is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten en MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen.

Lees meer

Cybersecurity van apparatuur in ziekenhuizen kwetsbaar

09-06-2016 Ziekenhuizen hebben hun cybersecurity van medische apparatuur niet op orde, blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Deloitte voerde onderzoek uit onder 24 ziekenhuizen uit negen verschillende landen. Hieruit komt onder andere naar voren dat meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruik maakt van standaard wachtwoorden (fabrieksinstellingen) om apparatuur te beveiligen.

Lees meer

Laatste stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging

09-06-2016 Informatiebeveiliging, Internet of Things (IoT) en Cloud computing: ontwikkelingen die extra aandacht kregen tijdens de jaarlijkse vergadering van de internationale normcommissie ‘IT Security techniques’ afgelopen april. Centraal stond de vraag of deze ontwikkelingen vragen om nieuwe normen of is het voldoende om de bestaande normen aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen?

Lees meer

Europese Commissie onderneemt stappen om standaardisatiebeleid te moderniseren

07-06-2016 De Europese Commissie presenteert haar visie op hoe Europese standaardisatie zou moeten evolueren in het licht van technische ontwikkelingen, politieke prioriteiten en globale trends. Ook heeft de Commissie de volgende stappen aangekondigd van de ‘Joint Initiative on Standardisation’ (JIS), wat als doel heeft het versterken van de samenwerking tussen de Europese instituten en de standaardisatie gemeenschap.

Lees meer

Veilig stellen van persoonlijke informatie in de cloud

30-05-2016 Persoonlijke identificeerbare informatie levert nog steeds een bepaalde waarde op in het criminele circuit. Ongeacht of het nu wordt gebruikt voor identiteitsdiefstal, een geavanceerde gerichte aanval of wat anders. Cybercriminelen werken onvermoeibaar door om de systemen van organisaties binnen te dringen. Het is dan ook belangrijk dat organisaties Persoonlijke Identificeerbare Informatie (PII) in de Cloud beveiligen, zodat vertrouwelijke informatie niet op straat komt te liggen.

Lees meer

SafeLNG.nl gelanceerd met resultaten van LNG Veiligheidsprogramma

28-04-2016 Op 26 april 2016 is de website SafeLNG.nl gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de ondertekening van de intentieverklaring voor een vervolgconvenant voor de 'Green Deal LNG' door Anita van den Ende (directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Ger van Tongeren (voorzitter van het Nationaal LNG Platform) op het evenement "Innovatieve Transport Brandstoffen in Beweging". De website SafeLNG.nl bevat de resultaten van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, dat liep in de periode 2014 en 2015.

Lees meer

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

25-04-2016 Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Lees meer

NCP Themabijeenkomst 'MVO Risicomanagement en de interne bedrijfsvoering’

04-04-2016 Hoe kan MVO Risicomanagement goed verankerd worden in de interne bedrijfsvoering? Hoe kunnen belangrijke afdelingen binnen het bedrijf bij het proces betrokken worden? En welke rol kunnen externe stakeholders hierbij spelen? Deze en andere vragen worden besproken tijdens de themabijeenkomst van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen over 'MVO Risicomanagement en de interne bedrijfsvoering' op 19 april 2016. Tijdens deze bijeenkomst wordt door NEN een toelichting gegeven over het effectief integreren van MVO risicomanagement in de bedrijfsvoering.

Lees meer

Risicogestuurd werken in een complexe context

03-03-2016 Omgaan met risico’s in een complexe context: ISO 31000 met risicogestuurd werken is het meest geschikt. Dit is één van de opmerkelijke conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor risicomanagement. Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT), heeft dit in de periode 2014 – 2015 uitgevoerd bij het Directoraat-Generaal Politie (DGPol).

Lees meer

Normontwerp met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd

02-03-2016 NEN heeft het normontwerp NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangscentrales’ gepubliceerd. De herziene norm is bestemd voor particuliere alarmcentrales. Belanghebbende partijen kunnen tot 6 mei commentaar indienen.

Lees meer

PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar de nieuwe structuur. Ook het uiterlijk verandert om PGS Nieuwe Stijl duidelijk herkenbaar te maken.

Lees meer

Succesvolle informatiebijeenkomst Private Security Services

17-02-2016 Op donderdag 11 februari namen ongeveer 50 belangstellenden deel aan de informatiebijeenkomst over Private Security Services. Zij lieten zich tijdens de bijeenkomst informeren over de onlangs opgerichte Europese Technische Commissie CEN/TC 439 Private Security Services en de mogelijkheden om bij de ontwikkeling van normen voor dit vakgebied betrokken te zijn.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

Verdere professionalisering beveiliging binnen zorginstellingen

08-02-2016 Eind 2015 werd ‘CEN/TS 16850 – Security Management System for Healthcare Facilities’ gepubliceerd. Doel van de standaard voor zorginstellingen is om verdere professionalisering van de beveiliging te faciliteren.

Lees meer

Informatiebijeenkomst Robotics

21-01-2016 Wie werkt er aan ‘personal care robots’ (zorgrobots)? Of wie wil de mensen leren kennen die er mee bezig zijn? Dan is het meedenken aan normen voor robots een goed idee.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Bedrijven bezorgd over cyberincidenten

19-01-2016 Onderbreking van de lopende zaken (‘Business interruption’), marktontwikkelingen en cyberincidenten zijn de drie grootste bedrijfsrisico’s wereldwijd. Dit blijkt uit de vijfde jaarlijkse Allianz Risk Barometer, gehouden onder 800 riskmanagers en verzekeringsexpert uit meer dan 40 landen. In deze barometer zet Allianz de grootste bedrijfsgevaren voor 2016 op een rij.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Private Security Services’

18-01-2016 Recent is een nieuwe technische Europese commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN organiseert donderdagochtend 11 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen op het gebied van Private Security Services. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer

Werk mee aan internationale normen voor statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

14-12-2015 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen.

Lees meer

Beveiliging grootste zorg IT-professionals

08-12-2015 Beveiliging en verlies van fysieke controle over data zijn de grootste zorgen van bedrijven die een overstap naar de cloud overwegen. 65% van de bedrijven maakt zich zorgen over de veiligheid van data die in de cloud wordt opgeslagen, terwijl 40% bang is controle te verliezen.

Lees meer

De rol van normen in IT-servicemanagement en Governance

01-12-2015 John Sheridan is de voorzitter van de ISO commissie ‘IT Service Management and IT Governance’. ISO publiceerde onlangs een interview met hem. Welke belangrijke rol denkt hij dat normen op zijn terrein spelen?

Lees meer

Concept PGS 32 beschikbaar voor openbaar commentaar

30-11-2015 Een concept van PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Opslag’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Veiligheidsconferentie European Security Research in Dublin

30-11-2015 Begin november vond in Dublin de veiligheidsconferentie ‘European Security Research’ plaats. Tijdens dit evenement werden onderwerpen als rampenbestrijding, crisismanagement en big data besproken in Europees verband. Diverse sprekers van onder andere de Europese Commissie, Alcatel-Lucent, Siemens, Grant Thornton, TNO en de Universiteit van Stuttgart deelden hun inzichten. NEN was trotse partner van de organisatie.

Lees meer

Nieuwe Europese normcommissie voor private security

23-11-2015 Recent is in Wenen een nieuwe technische commissie ‘Private Security Services’ opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. Om invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunt u zich aansluiten bij NEN door lid te worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

Registratie geopend voor veiligheidsconferentie European Security Research in Dublin

07-10-2015 Van 4 t/m 6 november a.s. vindt in Dublin de veiligheidsconferentie ‘European Security Research’ plaats. Tijdens dit evenement worden onderwerpen als rampenbestrijding, crisismanagement en big data besproken in Europees verband. Diverse sprekers van onder andere de Europese Commissie, Alcatel-Lucent, Siemens, Grant Thornton, TNO en de Universiteit van Stuttgart delen hun inzichten. NEN is trotse partner van de organisatie en nodigt belanghebbende partijen uit voor de eerste dag en de openbare sessies van de tweede en derde.

Lees meer

Risicobeheersing 2.0: oprechte aandacht voor duurzaamheid en continuïteit

30-09-2015 Het platform Erkend Risicoadviseur organiseert op donderdag 5 november 2015 het seminar "Risicobeheersing 2.0" waarin duurzame inzetbaarheid, risicobeheersing in de praktijk en de toegevoegde waarde van de Erkend Risicoadviseur centraal staan.

Lees meer

Praktijkgids 'Verzekeren kan altijd nog'

20-08-2015 "Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven." Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Lees meer

Groei datamarkt

17-08-2015 In Nederland groeit de markt voor datacenters hard, en dan met name rond de steden Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Dat blijkt uit het Dutch Datacenter Report 2015 van de Dutch Datacenter Association (DDA).

Lees meer

PGS drukapparatuur gereed voor commentaar

12-08-2015 PGS 34 staat klaar voor commentaar. In deze nieuwe PGS "Drukapparatuur met PS < 0,5 bar" worden richtlijnen opgesteld die zorgen voor de technische integriteit van stationaire drukapparatuur, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan in Nederland met PS < 0,5 bar tot volledig vacuüm (= -1 bar), voor de gehele levenscyclus van de apparatuur. U kunt tot 16 augustus uw commentaar inleveren.

Lees meer

Geef commentaar op PGS 31 voor opslag chemicaliën

10-08-2015 Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een PGS die de opslag en ontwerp voor tankinstallaties voor chemicaliën regelt. Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu klaar voor commentaar. U kunt er tot 16 augustus uw opmerkingen over kwijt.

Lees meer

Meldplicht voor datalekken

23-06-2015 Is uw netwerk gekraakt en zijn er persoonsgegevens uitgelekt? Het wordt verboden om dat stil te houden. De wet ‘meldplicht datalekken’ komt er aan.

Lees meer

Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd

04-06-2015 NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

PGS-richtlijn 35 voor waterstofafleverinstallaties overhandigd aan ministeries

01-05-2015 Om het rijden op waterstof veilig in Nederland te introduceren, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen met betrekking tot afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen. Deze PGS (35) geeft richtlijnen om veiligheids- en milieubeschermende-aspecten bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen te borgen.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2014

01-05-2015 NEN heeft een succesvol jaar gehad. Ons kennisnetwerk heeft opnieuw bewezen maatschappelijke impact te hebben. De in 2012 ingezette strategische focus op klantwaarde, procesmanagement, competentieontwikkeling en innovatie werpt vruchten af.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over normalisatie voor privacy- en identiteitsmanagement

17-04-2015 Dinsdag 26 mei houdt NEN een informatiebijeenkomst over actuele normontwikkelingen rond privacy- en identiteitsmanagement. Er worden presentaties gegeven over de internationale normen NEN-ISO/IEC 27018 ‘Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors’ in samenhang met de norm-in-ontwikkeling 29151 'Code of practice for PII protection' en NEN-ISO/IEC 29115 ‘Entity authentication assurance framework’. Ook komen eID in Nederland en het Privacy & Identity Lab aan bod.

Lees meer

Klussen met gevaarlijke stoffen

02-04-2015 Het personeel van doe-het-zelfzaken Gamma en Karwei moet op cursus om te leren klussen met gevaarlijke stoffen. Zo kunnen zij op hun beurt de thuisklusser beter voorlichten. Ze krijgen daarbij te maken met PGS15. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vindt u handreikingen voor allerlei aspecten van het werken met gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Consultatie-bijeenkomst over ontwikkeling NTA ‘Zorgplicht continuïteit’

02-03-2015 In samenwerking met Agentschap Telecom inventariseert NEN op dinsdag 14 april of er draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel aanbieders als toezichthouders) van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ‘Zorgplicht continuïteit’. Deze NTA moet verduidelijking en concretisering geven van de zorgplicht continuïteit in artikel 11a van de Telecommunicatiewet, met voordeel voor alle hierbij betrokken partijen.

Lees meer

Nieuw: E-learning ISO 9001:2015

19-01-2015 De e-learning 'ISO 9001:2015 de norm verklaard' is nu beschikbaar. Deze e-learning laat zien hoe een organisatie de nieuwe ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement toepast. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer

ISO-norm voor compliancemanagement gepubliceerd

15-12-2014 De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, is gepubliceerd. Deze richtlijn helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Door NEN is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

Lees meer

Belanghebbenden denken mee over certificatie veiligheidsproducten

12-12-2014 NEN coördineert het Europese onderzoeksproject CRISP, voluit ‘Evaluation and certification schemes for security products – Capability project’. CRISP is een project binnen het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van een Europees certificatiesysteem voor veiligheidsproducten. Om input voor het onderzoek te verzamelen, houdt NEN in de tweede helft van december een online enquête voor belanghebbenden uit de veiligheids- en certificatiebranche. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NEN.

Lees meer

ISO-richtlijnen innovatiemanagement – Deelnemen aan internationale ontwikkeling en workshops?

10-12-2014 Mondiaal zijn meer dan 24 landen gestart met de ontwikkeling van ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. Het gaat om management, gemeenschappelijke taal en methodieken voor innovatietrajecten met partners, grens- en cultuur overstijgend. Om aansluiting vanuit Nederland ook mogelijk te maken, is NEN gestart met de oprichting van een Nederlandse normcommissie. Wilt u meedoen aan de (inter)nationale ontwikkeling, kennis verrijkende workshops of de ontwikkelingen volgen? NENCrowd biedt diverse vormen van participatie.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst over NEN-ISO 37500 ‘Richtlijn bij outsourcing’

10-12-2014 Op maandag 9 februari 2015 organiseert NEN van 14:00 – 18:00 uur een informatiebijeenkomst over de nieuwe ISO-norm voor outsourcing. NEN-ISO 37500 behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. Tijdens de bijeenkomst wordt de norm – in diverse presentaties – uitvoerig besproken en is er ruimte voor vragen en discussie.

Lees meer

NPR 5313 - Richtlijn voor datacenters: Security

04-12-2014 Het tijdschrift IT Infra besteedt aandacht aan de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 5313 Computerruimten en datacenters’. Wat werd er bijvoorbeeld in het kader van Security besproken?

Lees meer

Internationale richtlijn bij outsourcing gepubliceerd

19-11-2014 Onlangs is ISO 37500:2014 ‘Richtlijn bij outsourcing’ verschenen. Deze richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en ‘governance’-aspecten van outsourcing. De richtlijn is toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren van elke grootte en biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode.

Lees meer

Norm voor bepaling Strontium-89 en Strontium-90 gepubliceerd

13-11-2014 Met het verschijnen van NEN 5619 ‘Radioactiviteitsmetingen – Bepaling van Strontium-89 en Strontium-90 met vloeistofscintillatie’ is binnen Nederland een moderne methode voor de meting van radioactief Strontium ontwikkeld. De norm beschrijft de principes voor de bepaling van de activiteit van de pure bètastralers Strontium-89 en Strontium-90.

Lees meer

Werkzaamheden op tankschepen nog niet veilig en gezond genoeg

11-11-2014 De Inspectie SZW heeft bij 135 van de 190 geïnspecteerde tankschepen, waar onderhoudswerkzaamheden werden verricht, overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen hadden te maken met het niet of onjuist meten van gevaarlijke concentraties gassen en dampen. Ook is er onvoldoende aandacht voor voorlichting, onderricht en toezicht, zo is te lezen in het Inspectierapport.

Lees meer

RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven

11-11-2014 De risico's die werknemers in de transportsector lopen, zijn lang niet altijd bekend bij hun werkgevers. Ook worden er onvoldoende maatregelen genomen om die risico's te beperken. Een RI&E ontbreekt vaak.

Lees meer

Concept PGS 35 waterstof afleverinstallaties ter commentaar

11-11-2014 Om waterstof veilig in de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december de mogelijkheid commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

Lees meer

Concept PGS voor waterstof afleverinstallaties ter commentaar

21-10-2014 Om waterstof veilig op de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december a.s. de mogelijkheid om commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

Lees meer

Oprichtingsbijeenkomst Normcommissie Security

20-10-2014 Op donderdag 27 november 2014 om 13.00 uur wordt bij NEN de Oprichtingsbijeenkomst voor de Normcommissie Security gehouden. Belanghebbende partijen kunnen zich nog aanmelden. Meedoen aan normontwikkeling biedt veel voordelen. Aan deelname in de normcommissie zijn kosten verbonden.

Lees meer

Herstructurering ISO voor security sector

20-10-2014 In juni 2014 heeft het Technische Management Board van ISO besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC 292 Security.

Lees meer

Eerste geslaagden beroepsprofiel ‘Erkend Risicoadviseur’

01-10-2014 Op 26 mei jl. is het beroepsprofiel ‘Erkend Risicoadviseur’ officieel gelanceerd. Inmiddels zijn de eerste examens afgenomen en kunnen we de eerste erkend risicoadviseurs feliciteren.

Lees meer

Concept NPR voor integratie due diligence in bedrijf ter commentaar

29-09-2014 NEN werkt met een speciaal ingestelde werkgroep aan het opstellen van een handvat voor de integratie van due diligence (in relatie tot CSR) in een bestaand (risico)managementsysteem. Dit gebeurt in opdracht van SER en het ministerie van Buitenlandse Zaken. NEN heeft een eerste concept van dit handvat in een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) uitgegeven. Belanghebbenden kunnen tot 5 oktober a.s. online commentaar indienen op het ontwerp.

Lees meer

Meewerken aan norm Competenties voor douanediensten

05-09-2014 Het Franse normalisatie-instituut AFNOR heeft vorig jaar een voorstel ingediend voor een Europese norm voor 'Competency for customs representatives'. NEN zoekt Nederlandse experts die willen meedenken over deze norm voor douanediensten.

Lees meer

Bijdragen aan normcommissie Biometrie?

05-09-2014 Sinds kort is er een actieve NEN-commissie die meewerkt aan internationale normen voor biometrie. Wilt u deelnemen in deze commissie?

Lees meer

Norm voor elektronische paspoorten

07-08-2014 Paspoort gestolen? Reisdocumenten vervalst? Het controleren van de paspoorten van reizigers bij binnenkomst in een land, ook op het vliegveld, is een cruciale zaak. Een paar van de vele voordelen van elektronische paspoorten zijn: minder vervalsingen, minder fouten en een snellere verwerking.

Lees meer

23 september 2014: NEN Seminar ‘Internationale afspraken over security’

01-08-2014 NEN organiseert op dinsdag 23 september een seminar over securitynormen. Hiervoor worden door de branche, nationaal en internationaal afspraken vastgelegd. Zo wordt samenwerken op gebied van veiligheid eenvoudiger. Welke securitynormen zijn er? Zijn deze bruikbaar voor Nederlandse partijen en wil de Nederlandse markt invloed uitoefenen op de afspraken? We bespreken het tijdens het seminar.

Lees meer

PGS op Schakeldag

31-07-2014 Rijkswaterstaat hield op 26 juni in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag. Zoals ieder jaar was PGS te vinden op het marktplein. Dit keer samen in een stand met het programma 'Truck van de toekomst'.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over normen voor IT-beveiliging en risicomanagement

14-07-2014 NEN organiseert op maandag 8 september 2014 een informatiebijeenkomst over verschillende actuele ontwikkelingen rondom normen op het brede gebied van IT-beveiligingstechnieken.

Lees meer

PGS met stand en nieuwe brochure op de Schakeldag

26-06-2014 Rijkswaterstaat organiseert op 26 juni in het Stadion Galgenwaard te Utrecht de jaarlijkse Schakeldag. Ieder jaar is PGS te vinden op het marktplein. Ook dit jaar weer, dit keer delen we een stand met het programma 'Truck van de toekomst'.

Lees meer

NEN coördineert Europees project rondom certificatie veiligheidsproducten

10-06-2014 Op 1 april jl. is het Europese project CRISP van start gegaan. CRISP (voluit: Evaluation and certification schemes for security products – Capability project) is een project binnen het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van een Europees certificatiesysteem voor veiligheidsproducten. In december organiseert NEN een stakeholdersworkshop om belanghebbenden te informeren en de behoefte aan een dergelijk certificatiesysteem te peilen.

Lees meer

Herstructurering ISO normalisatie security sector

06-06-2014 Tijdens haar vergadering op 4 en 5 juni in Genève heeft het Technische Management Board van ISO (ISO/TMB) besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC.

Lees meer

Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging beschreven in herziene praktijkrichtlijn NPR 8110

06-06-2014 In navolging van de in 2011 herziene NEN-EN-IEC 62305-reeks voor bliksembeveiliging is nu ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8110, herzien. NPR 8110 ‘Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging’ is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Top normen Security