{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/4/b/3/402823_Cyber%20security%20-%20GettyImages-1166053911_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27002-wordt-herzien.htm", "title":"ISO 27002 wordt herzien", "pubdate":"03-08-2020", "lead":"NEN-EN-ISO/IEC 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en best practices geeft voor security controls op de implementatie en het onderhoud van information security management systems (ISMS). De norm is een verdieping op ISO 27001, een norm die specificeert hoe een ISMS eruit moet zien. Om normen relevant en actueel te houden, worden ze periodiek herzien. " }, { "image":"/upload_mm/5/f/f/400994_Gas%20-%20GettyImages-1159462859%20-%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/ISO-9001-voor-olie-en-gassector-gepubliceerd.htm", "title":"ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd", "pubdate":"09-06-2020", "lead":"Sinds 2003 hanteert de olie- en gassector een eigen kwaliteitsmanagementsysteemnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm. ISO 29001:2020 is nu gepubliceerd en beschikbaar. " }, { "image":"/upload_mm/6/9/c/401111_Waterkering_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Beveiliging-vitale-infrastructuur-onvoldoende-op-orde.htm", "title":"Beveiliging vitale infrastructuur onvoldoende op orde", "pubdate":"02-06-2020", "lead":"De cyberweerbaarheid van industriële systemen is niet goed op orde. Het ontbreekt aan afdoende beveiliging van de meet- en regelsystemen in de vitale infrastructuur. Dit concludeert de Cyber Security Raad, die stelt dat er werk aan de winkel is. De Nederlandse samenleving moet kunnen vertrouwen op de veiligheid en continuïteit van de vitale infrastructuur." }, { "image":"/upload_mm/2/2/2/401105_privacy_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Kandidaten-gezocht-voor-certificatie-tegen-internationale-privacy-standaard.htm", "title":"Kandidaten gezocht voor certificatie tegen internationale privacy standaard", "pubdate":"02-06-2020", "lead":"Afgelopen februari is een werkgroep van NEN van start gegaan met de uitwerking van een certificatieschema om certificatie tegen de norm NEN-ISO/IEC 27701 mogelijk te maken. Deze norm richt zich op het beheersen van privacy-aspecten via een managementsysteem. Voor de validatie van het certificatieschema, worden organisaties gezocht die zich willen laten certificeren in proefaudits. Aanmelden kan tot en met 26 juni." }, { "image":"/upload_mm/7/c/e/400862_computerscherm%20beveiliging_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Bescherm-en-beveilig-informatie-met-herziene-norm-ISOIEC-27009.htm", "title":"Bescherm en beveilig informatie met herziene norm ISO/IEC 27009", "pubdate":"25-05-2020", "lead":"NEN-EN-ISO/IEC 27009 stelt organisaties in staat om informatiebeveiliging, cybersecurity en privacybescherming op dezelfde manier aan te pakken. Door informatie te beschermen, evenals die van relaties en klanten, brengt de onlangs herziene norm gemoedsrust door een consistente, internationaal erkende aanpak." }, { "image":"/upload_mm/2/9/d/400823_67469c34-0184-43d8-b627-58bf8fbdce28___7092f7d2-3119-4adf-86c2-7b93b51150c1_Veilig_mailen_GettyImages-969480346___125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Publicatie-certificatieschema-norm-voor-veilige-mail.htm", "title":"Publicatie certificatieschema norm voor veilige mail", "pubdate":"20-05-2020", "lead":"Op verzoek van het Informatieberaad Zorg is een norm voor veilige mail vastgesteld: NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen via e-mail en chat. Met de publicatie van het certificatieschema NCS 7516 kunnen leveranciers van veilige mail producten zich vanaf vandaag laten certificeren tegen NTA 7516." }, { "image":"/upload_mm/3/1/e/399589_Man_Zorgelijk_BCM_270x150_GettyImages-1165941362_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Terugkijken-webinar-Bedrijfscontinuiteitsmanagement-in-tijden-van-Corona.htm", "title":"Terugkijken webinar ‘Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’", "pubdate":"22-04-2020", "lead":"Op 16 april jl. organiseerde NEN een webinar over Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en Crisismanagement (CM). De webinar is nu online te bekijken." }, { "image":"/upload_mm/3/4/c/399027_Man_beveiliging%20netwerken_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Cyber-security-van-bewustwording-naar-beginnen.htm", "title":"Cyber security: van bewustwording naar beginnen", "pubdate":"18-03-2020", "lead":"‘Waar moet ik in hemelsnaam beginnen?’ Die vraag komt bij veel bedrijven als eerste naar boven zodra ze zich serieus bezig gaan houden met cyber security. Een terechte vraag. En bovendien een vraag die wordt beantwoord op het Industrial Cyber Security Congres op 15 september in Rotterdam." }, { "image":"/upload_mm/f/d/7/398847_bcm%20280x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-norm-voor-bedrijfscontinuiteitsmanagement.htm", "title":"Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement", "pubdate":"10-03-2020", "lead":"De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd. " }, { "image":"/upload_mm/a/f/7/398364_Cyber%20Security%20en%20gegevensbescherming_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Veel-animo-voor-Conferentie-Cybersecurity.htm", "title":"Veel animo voor Conferentie Cybersecurity", "pubdate":"24-02-2020", "lead":"Op 3 februari vond de conferentie ‘Standardization and Cybersecurity Act Conference’ in Brussel plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door ENISA samen met CEN, CENELEC en ETSI. Meer dan vierhonderd experts uit Europa waren aanwezig op het evenement. " }, { "image":"/upload_mm/4/f/7/398568_ISO27001_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Aanvulling-informatiebeveiligingsnormen-ISO-27001-en-NEN-7510-gepubliceerd.htm", "title":"Aanvulling informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510 gepubliceerd", "pubdate":"21-02-2020", "lead":"De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden. " }, { "image":"/upload_mm/f/6/7/397935_27701_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Internationale-privacy-standaard-ISOIEC-27701-beschikbaar-in-het-Nederlands.htm", "title":"Internationale privacy standaard ISO/IEC 27701 beschikbaar in het Nederlands", "pubdate":"07-02-2020", "lead":"De eerste internationale standaard die organisaties helpt privacy-informatie te beheren en aan wettelijke eisen te voldoen, ISO/IEC 27701, is nu ook beschikbaar in het Nederlands. NEN-ISO/IEC 27701 is een uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002 en biedt organisaties een handvat waarmee zij gemakkelijker kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)." }, { "image":"/upload_mm/3/1/7/397645_cybersecurity_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Verbeter-de-beveiliging-van-operationele-systemen-met-IEC-62443.htm", "title":"Verbeter de beveiliging van operationele systemen met IEC 62443", "pubdate":"24-01-2020", "lead":"De digitalisering verandert de wereld. Niet alleen zijn mensen meer verbonden met het internet, ook kantoornetwerken, industriële systemen en installaties zijn verbonden. De digitalisering heeft ook een keerzijde. Het aantal aanvallen op computersystemen neemt steeds vaker toe. Hoe kunt u uw organisatie hier goed op voorbereiden en tegen beschermen?" }, { "image":"/upload_mm/6/b/c/cid396709_Crisismanagement%20270GettyImages-864893078_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Nederlandse-vertaling-van-Europese-specificatie-voor-crisismanagement.htm", "title":"Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement", "pubdate":"20-12-2019", "lead":"In oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crisissituaties het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van crisissituaties die zich voordoen. " }, { "image":"/upload_mm/f/e/4/396473_NPR%205326%20programmer_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Informatiebijeenkomst-Grip-op-ICTprojecten.htm", "title":"Informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’", "pubdate":"17-12-2019", "lead":"Op 17 januari 2020 organiseert NEN de informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’ bij ICTU in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware (NPR 5326) centraal gesteld. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden." }, { "image":"/upload_mm/8/b/6/cid394965_ISO31000_270x150_GettyImages-846418248_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-norm-voor-risicoevaluatietechnieken.htm", "title":"Nieuwe norm voor risico-evaluatietechnieken", "pubdate":"18-10-2019", "lead":"Kort geleden is NEN-EN-IEC 31010 ‘Risicomanagement - Risico-evaluatietechnieken’ gepubliceerd. Deze norm is een nuttig hulpmiddel bij de toepassing van ISO 31000 ‘Risicomanagement - Richtlijnen’. Hij biedt praktische handvatten voor het beoordelen van risico’s als basis voor de beslissing op welke manier een organisatie het beste haar risico’s kan beheersen." }, { "image":"/upload_mm/3/4/5/394918_270x150_Vingerafdruk-scan-technologie-%20identificatie-958626050_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Normcommissie-Biometrie-van-start.htm", "title":"Normcommissie Biometrie van start", "pubdate":"17-10-2019", "lead":"De vingerafdruk voor het ontgrendelen van de smartphone en de irisscan op het vliegveld zijn voorbeelden van biometrie. Biometrie gaat over het identificeren van mensen op basis van unieke persoonlijke fysieke kenmerken. De normcommissie ‘Biometrie’ vertegenwoordigt hierbij de Nederlandse belangen en gaat binnenkort van start. " }, { "image":"/upload_mm/d/0/d/cid394446_Beeld%20BCM%2022301_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Kwaliteit-ISO-9001-en-bedrijfscontinuiteit-volgens-ISO-22301.htm", "title":"Kwaliteit (ISO 9001) en bedrijfscontinuïteit volgens ISO 22301", "pubdate":"01-10-2019", "lead":"Wat hebben kwaliteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar te maken? Meer dan u wellicht op het eerste gezicht denkt. Dankzij de HLS is gecombineerd werken aan kwaliteit voor uw klanten en de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten een stuk eenvoudiger geworden." }, { "image":"/upload_mm/a/e/6/394029_Risicogebaseerd_denken_270x150_GettyImages-509019796_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Risicogebaseerd-denken-hoe-doe-je-dat.htm", "title":"Risicogebaseerd denken: hoe doe je dat?", "pubdate":"17-09-2019", "lead":"Veel kwaliteitsmanagers hebben de afgelopen jaren hun kwaliteitsmanagement moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe norm ISO 9001:2015. Deze versie had een aantal vernieuwende aspecten, zoals het volledig gestructureerd zijn volgens de HLS en het introduceren van risicogebaseerd denken. Maar hoe doet een bedrijf dat, risicogebaseerd denken? Catja Coonen deed, in opdracht van NEN, in het eerste half jaar van 2019 onderzoek. Dit artikel bevat de belangrijkste conclusies." }, { "image":"/upload_mm/8/c/a/394008_Innovatie_veiligheidsketen_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Innovatie-in-de-veiligheidsketen.htm", "title":"Innovatie in de veiligheidsketen", "pubdate":"12-09-2019", "lead":"We kunnen er niet omheen; innovatieve technologieën breiden zich als een olievlek uit over alle sectoren. De transitie naar een datasamenleving is in volle gang, en dat roept nogal wat vragen op bij burgers, bedrijven en overheden. We zijn massaal op zoek naar houvast. Welke kaders gaan ervoor zorgen dat nieuwe technologieën op verantwoorde wijze geïmplementeerd worden? Dat er intersectoraal samengewerkt wordt en systemen met elkaar kunnen communiceren? En wie neemt het voortouw?" } ]}