23 september 2014: NEN Seminar ‘Internationale afspraken over security’

01-08-2014 NEN organiseert op dinsdag 23 september een seminar over securitynormen. Hiervoor worden door de branche, nationaal en internationaal afspraken vastgelegd. Zo wordt samenwerken op gebied van veiligheid eenvoudiger. Welke securitynormen zijn er? Zijn deze bruikbaar voor Nederlandse partijen en wil de Nederlandse markt invloed uitoefenen op de afspraken? We bespreken het tijdens het seminar.

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Naast de directe schade ontstaat ook vertrouwensschade en zullen klanten mogelijk een andere leverancier zoeken als de bedrijfsvoering niet snel wordt hersteld. Veel onvoorbereide organisaties overleven een dergelijk incident niet.

Programma

Het securityseminar wordt georganiseerd vanuit de normcommissie ‘Security’ en gaat in op Europese (CEN) en internationale (ISO) ontwikkelingen op het gebied van security. In vier parallelsessies worden de specifieke ontwikkelingen besproken en getoetst aan behoeften van de deelnemers. Dit betreft de volgende thema’s:
1. Bescherming Vitale Infrastructuur / Bedrijfscontinuïteit Management
2. Industriële incidenten / CBRNE
3. Security Management / Fraudebestrijding
4. Crisis Management / Emergency Management

Voor wie?

Deelname is van belang voor vertegenwoordigers van organisaties die actief veiligheid inrichten voor de eigen organisatie en daarbij ook met ketenpartners en leveranciers goede afspraken willen maken. Overheden en brancheorganisaties kunnen met deelname aan de normcommissie sturen op ontwikkeling en borging van veiligheidsafspraken binnen het eigen beleidsterrein of de eigen bedrijfstak. Leveranciers en systemintegrators van veiligheidsproducten en -diensten staan in de normcommissie ‘Security’ in direct contact met gebruikers en beleidsmakers en kunnen hun diensten en producten nog gerichter op de wensen en eisen van deze partijen aanpassen.

Waarom deelnemen aan de Normcommissie Security?

Deelnemen aan een normcommissie betekent dat u als eerste op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied en daarnaast kunt u:

  • Invloed uitoefenen op normteksten die de inrichting van uw bedrijfs- en veiligheidsprocessen maar ook uw veiligheidsproducten raken;
  • Tijdig anticiperen op nieuwe normen;
  • Zelf normvoorstellen lanceren;
  • Toegang krijgen tot een internationaal netwerk van experts;
  • De positie en het imago versterken van uw eigen organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Het seminar is op 23 september van 13.30 tot 17.00 bij NEN in Delft. Meld u direct aan of neem contact op met Jolien van Zetten, NEN consultant voor 'Security', via e-mail security@nen.nl of telefoon (015) 2 690 298.

Eerder door u bekeken

Top normen Security