AIVD en MIVD waarschuwen voor cyberspionage

13-06-2017 De AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst) en de MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) hebben een brochure uitgebracht om beleidsmakers en ict-afdelingen te adviseren over de aanpak van cyberspionage. Het gaat specifiek om cybercriminelen die in opdracht van landen, regeringen en regimes aanvallen uitvoeren om gevoelige informatie van bedrijven en overheidsinstellingen te ontvreemden. Volgens de inlichtingendiensten blijven die aanvallen vaak onderbelicht.

Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid zijn zich vaak niet bewust van de omvang, duur, impact en gevolgen van cyberaanvallen. Organisaties zien de kosten voor het herstellen van de gevolgen als een acceptabel bedrijfsrisico. Men gaat ervan uit dat dit goedkoper is dan investeren in structurele preventieve maatregelen tegen cyberaanvallen. Hierbij gaan deze organisaties voorbij aan de mogelijke (financiële) gevolgen op langere termijn: imagoschade, verlies van marktaandeel en aantasting van de concurrentiepositie. Het aantal cyberaanvallen dat de Nederlandse inlichtingendiensten zien, en de omvang van de (economische) schade, bewijzen dat spionageaanvallen een reëel risico vormen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

Groot risico op cyberaanvallen

Door de digitalisering van onze samenleving neemt het risico op cyberaanvallen toe.
Aanvallen in opdracht van overheden zijn technisch geavanceerd en moeilijk te traceren.
Veel organisaties zijn daardoor vaak niet op de hoogte dat zij slachtoffer zijn, totdat derde
partijen, waaronder vaak inlichtingendiensten, ze waarschuwen. Jaarlijks worden wereldwijd duizenden publieke en private organisaties aangevallen.

De informatie en aanbevelingen in de brochure ‘Bent u zich bewust van de risico’s van cyberspionage’ sluiten aan op de adviezen die het NCSC verstrekt. In de brochure wordt enerzijds uitgelegd waar ‘decision makers’ op moeten letten. Anderzijds bevat het een lijst aan maatregelen om de dreiging te minimaliseren. Op deze manier wordt het hoogste managementniveau binnen een bedrijf bewust gemaakt van de dreiging.

U kunt de brochure downloaden op de website van het Ministerie van Defensie.

Eerder door u bekeken

Top normen Security