Consultatie-bijeenkomst over ontwikkeling NTA ‘Zorgplicht continuïteit’

02-03-2015 In samenwerking met Agentschap Telecom inventariseert NEN op dinsdag 14 april of er draagvlak bestaat voor de gezamenlijke ontwikkeling (door zowel aanbieders als toezichthouders) van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ‘Zorgplicht continuïteit’. Deze NTA moet verduidelijking en concretisering geven van de zorgplicht continuïteit in artikel 11a van de Telecommunicatiewet, met voordeel voor alle hierbij betrokken partijen.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de NTA wordt in de maanden februari, maart en april een beperkte en beknopte consultatieronde uitgevoerd. Enkele grote en kleinere aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -netwerkdiensten worden hiervoor geïnterviewd. Bij voldoende draagvlak start de ontwikkeling van de NTA in mei.

Inhoud bijeenkomst

NEN en Agentschap Telecom nodigen belanghebbenden uit om dinsdag 14 april deel te nemen aan de consultatie-bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst:

  • worden deelnemers geïnformeerd over de voorgestelde scope van de NTA en de projectaanpak;
  • is er de mogelijkheid om feedback te geven op de scope en aanpak, zodat deze indien nodig aangepast kan worden;
  • wordt er geïnventariseerd welke deelnemers betrokken willen worden bij de ontwikkeling van de NTA.

Deelname aan de consultatie-bijeenkomst is kosteloos en brengt geen verplichting tot deelname aan het NTA-traject met zich mee. Aanmelding vooraf is gewenst, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Aanmelding en meer informatie

Meer achtergrondinformatie en het programma van de bijeenkomst vindt u op de evenementenpagina. Via deze pagina is aanmelding ook mogelijk.
Voor meer informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: Jolien van Zetten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 298 of e-mail jolien.vanzetten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: Jolien van Zetten, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 298

jolien.vanzetten@nen.nl

Top normen Security