Europese commissie publiceert actieplan om bescherming publieke ruimtes te bevorderen

25-06-2018 In november 2017 vond in Praag de Europese workshop “Crime prevention - Natural and technical means to support smart and safe cities” plaats. Doel van deze bijeenkomst was het bespreken van een Europese samenwerking om criminaliteitspreventie op dit soort kwetsbare plekken te bevorderen. Naar aanleiding van deze workshop heeft de normcommissie een plan opgesteld met daarin de herformulering van de naam en het werkterrein van CEN/TC 325 en toekomstig normalisatiewerk.

Herformulering werkterrein normcommissie

Het voorstel voor een nieuwe naam voor de normcommissie CEN/TC 325 is: ‘"Protection of public spaces, buildings and facilities through planning, design and management".

Voorstel nieuwe omschrijving werkterrein:
Development of standards for the protection of ‘soft targets’ by crime prevention through urban planning and design, architecture, engineering and management. This implies the prevention of crime as well as feelings of insecurity.

The protection is related to:

  • public spaces, such as streets, squares, boulevards, public meeting places,
  • facilities and buildings, such as public transport facilities, offices, industrial facilities, educational institutions, hospitals, residential building areas/dwellings, department stores, shops, recreational facilities/areas, and
  • events/festivals.

The guidance provided by these standards will apply the principles of using a multi-agency, stakeholder and partnership process. The standards may be applied when public spaces, facilities and buildings are newly build or significantly refurbished.

The standards will not specify construction products and security systems components.

Toekomstig normalisatiewerk

Het recent gepubliceerde ‘Action Plan to support the protection of public spaces’ vanuit de Europese Commissie formuleert maatregelen die als richtlijn gebruikt kunnen worden om op nationaal, regionaal en lokaal niveau de bescherming van publieke ruimtes te bevorderen. Het omvat hiermee dezelfde problematiek - ‘urban security’ - als de CEN 14383 normenreeks ‘Protection of public spaces, buildings and facilities through planning, design and management’:

“Ensuring the physical resistance of buildings, the physical protection of crowded places and promoting security by design can be eligible actions for funding. This could include measures to increase security and promote public safety through the design of public space, lighting and public awareness campaigns as part of urban regeneration measures

"EU cooperation on the protection of public spaces can also add value through the development of common guidance, testing of equipment, encouraging harmonisation of standards and exchanging
good practices.


In lijn hiervan worden de volgende herzieningen voorgesteld:

  • Herziening NEN-EN 14383-1:2016
    Deze terminologie norm is in 2006 ontwikkeld en omvat 49 definities. Sindsdien is er zowel op het gebied van onderzoek, als in de praktijk veel meer gaande binnen het kader van CP-UPD en CPTED. Recent onderzoek vanuit EU COST action TU 1203 wijst uit dat er inmiddels 268 termen in gebruik zijn.
  • Herziening NPR-CEN/TR 14383-2:2007
    Deze norm wil men doorontwikkelen richting een EN-norm. Hier worden principes in gedefinieerd voor het plannen, ontwerpen en managen van publieke ruimtes, gebouwen, faciliteiten en evenementen om zo tot een betere bescherming van deze ‘soft targets’ te komen. Vanuit een systematische benadering wordt ingezoomd op verschillende vormen van criminaliteit (o.a. geweld, vandalisme, overval en terrorisme), en worden aspecten als angst voor criminaliteit en gevoel van onzekerheid in acht genomen. Het combineert ‘maatregelen en strategieën’ met ‘perspectieven vanuit verschillende oogpunten’ om zo tot een volledige basis aan informatie te komen van waaruit keuzes gemaakt kunnen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe ontwikkeliingen? Neem contact op Merel Haverhals, consultant Maatschappelijke Veiligheid via mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Security