Europese norm voor crisismanagement gepubliceerd

30-11-2018 Een crisis behoort tot de grootste uitdagingen waarmee een organisatie kan worden geconfronteerd. Recentelijk is een Europese norm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement, de CEN/TS 17091 ‘Crisis management – Guidance for developing a strategic capability’. Deze norm beoogt organisaties handvatten te bieden hun bekwaamheid om met crisissituaties om te gaan te ontwikkelen en verbeteren.

Een crisis kan grote consequenties hebben voor een organisatie. Daarnaast kan het leiden tot reputatieschade, het instorten van de bedrijfsactiviteiten en zelfs het voortbestaan van een bedrijf bedreigen. Het is dan ook van essentieel belang dat organisaties zich goed voorbereiden op mogelijke crisissituaties.

Onderwerpen Europese norm voor crisismanagement, CEN/TS 17091
De basisprincipes van crisismanagement. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de verschillen tussen crises en incidenten en de consequenties hiervan voor het managen daarvan. Crises zijn bijvoorbeeld minder voorspelbaar dan incidenten en daarom niet goed te managen met vooraf vastgestelde procedures; ze vergen daarom meer flexibiliteit en creativiteit van een organisatie.
Het opbouwen van bekwaamheid voor crisismanagement. Dit bevat elementen als vaststellen van een beleid, het opzetten van een crisismanagementstructuur, het beoordelen van mogelijke crisissituaties en voorbereiden van crisismanagementplannen en nadenken over informatiemanagement in crisissituaties en het opzetten van een crisismanagementteam.
Leiderschap in crises. Speciale aandacht voor het belang van goed leiderschap in crisissituaties. Bijvoorbeeld het laten zien van kalmte, autoriteit en vastberadenheid. Er wordt uitgebreid ingegaan op de diverse dimensies van leiderschapskenmerken en de rol die leiders hebben in crisismanagement.
(Strategische) besluitvorming in crisissituaties. Aandacht voor de fases: vaststellen wat er hand is, verzamelen van informatie, richting bepalen en acties vaststellen. De uitdagingen en dillema’s van besluitvorming onder druk worden benoemd.
Crisiscommunicatie. Handvatten voor communicatie met aandacht voor organisatiebelang (bijvoorbeeld reputatie) en het belang van stakeholders (zoals de eigen werknemers, klanten en leveranciers). Rolverdeling, basisprincipes van effectieve communicatie. Consistentie van de boodschappen, omgaan met sociale media.
Oefening, validatie en leren. Aandacht voor individuele en collectieve training, oefenen van crisissituaties en het valideren of de getroffen maatregelen effectief zijn. Tenslotte het leren van en verbeteren op basis van oefeningen en werkelijke crisissituaties.


Op deze manier behandelt CEN/TS 17091 alle belangrijke facetten van de voorbereiding op, het daadwerkelijk aanpakken van, en het leren van crisissituaties. De norm is bedoeld voor alle typen organisaties; privaat en publiek, groot en klein.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm, neemt u contact op met Dick Hortensius of Leanne Valom via mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u meer weten over de Europese norm voor crisismanagement? Dan kunt u contact opnemen met Dick Hortensius of Leanne Valom.

015 - 2 690 303

mm@nen.nl

Top normen Security