Herstructurering ISO normalisatie security sector

06-06-2014 Tijdens haar vergadering op 4 en 5 juni in Genève heeft het Technische Management Board van ISO (ISO/TMB) besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC.

Momenteel werken verschillende ISO/TC's aan normen op het gebied van security. Dit zijn ISO/TC 223 'Societal Security', ISO/TC 247 'Fraud Countermeasures and Control', ISO/TC 284 'Management system for quality of private security company' en een deel van ISO/TC 8 'Ship and Marine Technology' (de ISO 28000 normen voor Supply Chain Security).
Omdat de projecten binnen bovengenoemde commissies vergaande raakvlakken hebben en er behoefte is aan hechtere samenwerking en afstemming, worden deze samengevoegd onder één nieuwe ISO/TC.

Alle nationale normalisatie-instituten krijgen de mogelijkheid zich beschikbaar te stellen voor het secretariaat van de nieuwe ISO/TC. Zodra ISO/TMB het secretariaat heeft toegewezen aan een normalisatie-instituut, bepalen de leden van de ISO/TC over oprichting van subcommissies en werkgroepen en de structurering van het werk. Tevens wordt een voorzitter gekozen, welke door ISO/TMB benoemd wordt. De nieuwe ISO/TC zal per 1 januari 2015 geïnstalleerd worden, tot die tijd vindt alle normalisatie plaats onder de oude structuur.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit ISO/TMB-besluit en de mogelijkheden voor Nederlandse partijen om deel te nemen aan security-normalisatie: Jolien van Zetten, consultant Milieu en Maatschappij.

(015) 2 690 298

jolien.vanzetten@nen.nl

Top normen Security