Herstructurering ISO voor security sector

20-10-2014 In juni 2014 heeft het Technische Management Board van ISO besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC 292 Security.

Momenteel werken verschillende ISO/TC's aan normen op het gebied van security. Dit zijn ISO/TC 223 'Societal Security', ISO/TC 247 'Fraud Countermeasures and Control', ISO/TC 284 'Management system for quality of private security company' en een deel van ISO/TC 8 'Ship and Marine Technology' (de ISO 28000 normen voor Supply Chain Security).

Omdat de projecten binnen bovengenoemde commissies vergaande raakvlakken hebben en er behoefte is aan hechtere samenwerking en afstemming, worden deze samengevoegd onder één nieuwe ISO/TC Security. De volgende onderwerpen zijn voorzien in ISO/TC Security:

  • General Security Management
  • Business Continuity & Emergency Management
  • Fraud and Counterfeiting Countermeasures and Control
  • Supply Chain Security & Supply Chain Continuity
  • Security Services
  • Homeland Security

Aan de volgende normen wordt momenteel gewerkt:

ISO 22315 Societal security - Mass evacuation - Guidelines for planning
ISO 22316 Societal security - Organizational resilience -- Principles and guidelines
ISO 22317 Societal security - Business continuity management systems - Business impact analysis (BIA)
ISO 22318 Societal Security - Business continuity management - Guidance for supply chain continuity
ISO 22322 Societal security - Emergency management - Public warning
ISO 22324 Societal security - Emergency management - Colour-coded alert
ISO 22325 Societal security - Emergency management - Guidelines for emergency management capability assessment
ISO 22351 Societal security - Emergency management - Message structure for exchange of information
ISO 18482 Security Management System - Guidance for use - Security risk assessment
ISO 18641 Fraud Countermeasures and Control - Terminology
ISO 34001 Security Management System
ISO 18788 Management system for quality of private security company (PSC) operations -- Requirements with guidance
ISO 28007-1 Ships and marine technology - Guidelines for Private Maritime Security Companies (PMSC) providing privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships (and pro forma contract)
ISO 28007-2 Ships and marine technology - Guidelines for Private Maritime Security Companies (PMSC) providing privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships (and pro forma contract) - Part 2: International model set of maritime rules for the use of force (RUF)

Europese initiatieven - CEN/TC 391 Societal and Citizen Security

De Europese evenknie van de ISO/TC 292 Security is de CEN/TC 391 Societal and Citizen Security. NEN voert het secretariaat van deze commissie met de volgende werkgroepen: WG 1 Security for Healthcare Facilities, WG 2 CBRNE en WG 3 Crisis management and civil protection.

Aan de volgende normen wordt momenteel gewerkt:

Guidance for managing security in healthcare facilities
Eisen voor opleiden, trainen en oefenen van CBRNE first responders. In dit document wordt voor de verschillende rollen omschreven welke competenties en kennis nodig is.

NEN coördineert CRISP, een project voor de Europese Commissie met als doel het ontwikkelen van een generiek Europees certificatiesysteem voor veiligheidsproducten en -diensten. Dit gebeurt op basis van onderzoek en contacten met stakeholders.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over normen normontwikkeling in de security sector contact op met Jolien van Zetten, telefoon (015) 2 690 298, e-mail security@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over normen en/of normontwikkeling in de security sector, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten.

telefoon (015) 2690 298

security@nen.nl

Top normen Security