ISO-normen voor bedrijfscontinuïteitsmanagement vertaald

07-07-2016 De twee belangrijkste normen voor bedrijfscontinuïteit, NEN-EN-ISO 22301 en NEN-EN-ISO 22313, zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. NEN-EN-ISO 22301 beschrijft de eisen aan een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS). NEN-EN-ISO 22313 geeft richtlijnen bij de eisen uit de ISO 22301.

NEN-EN-ISO 22301 beschrijft een managementsysteem waarmee een organisatie de continuïteit van de belangrijkste (bedrijfs)processen waarborgt. Hierbij kan gedacht worden aan verstorende incidenten zoals uitval van energievoorziening, een epidemie, brand of overstroming. ISO 22301 is gebaseerd op de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act en borgt kritische bedrijfsprocessen op basis van een inschatting van de risico’s en de impact daarvan op de (continuïteit van) bedrijfsvoering.

Implementatie van bedrijfscontinuïteitsmanagement

Voor de implementatie van bedrijfscontinuïteitsmanagement kunnen de richtlijnen uit NEN-EN-ISO 22313 van pas komen. De richtlijnen helpen een organisatie bij het ontwerpen van een eigen BCMS dat is afgestemd op haar eigen behoeften en voldoet aan de eisen van haar belanghebbenden.

De normen voor bedrijfscontinuïteit worden op mondiaal niveau opgesteld en beheerd door ISO/TC 292 ‘Security’. De Nederlandse inbreng in dit proces wordt verzorgd door de nationale Normcommissie Bedrijfscontinuïteitsmanagement, die bestaat uit Nederlandse belanghebbenden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over de normcommissie: Jolien van Zetten, normalisatie-adviseur Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 298 of e-mail security@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM? Neem dan contact op met Jolien van Zetten, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 298

jolien.vanzetten@nen.nl

Top normen Security