Informatiebijeenkomst ‘Private Security Services’

18-01-2016 Recent is een nieuwe technische Europese commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN organiseert donderdagochtend 11 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen op het gebied van Private Security Services. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Bedrijven en overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven om de veiligheid te waarborgen. Handvatten ontbreken om te bepalen aan welke eisen de beveiligingsbedrijven en hun personeel dienen te voldoen. Het opstellen van normen ondersteunt de toegenomen professionalisering van beveiligers en de verspreiding van ‘best practices’ onder aanbieders van particuliere beveiligingsdiensten.

Informatiebijeenkomst

Nederlandse belanghebbenden die interesse hebben in de Europese normen op het gebied van Private Security Services en daar een inhoudelijke bijdrage aan willen leveren zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst:

  • worden deelnemers geïnformeerd over de voorgestelde scope van de nieuwe Europese commissie en de op te stellen normen;
  • wordt er geïnventariseerd welke deelnemers betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van de Europese normen binnen de nieuwe commissie;
  • wordt overlegd over de meest passende vorm om de Nederlandse inbreng in de Europese commissie te organiseren;
  • is er ruimte voor discussie met betrekking tot de scope van de nieuwe Europese normcommissie.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 11 februari bij NEN in Delft. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden. Direct aanmelden.
Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Debora van der Tas, consultant Milieu & Maatschappij, mm@nen.nl, (015) 2 690 303.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debora van der Tas, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Top normen Security