Innovatie in de veiligheidsketen

12-09-2019 We kunnen er niet omheen; innovatieve technologieën breiden zich als een olievlek uit over alle sectoren. De transitie naar een datasamenleving is in volle gang, en dat roept nogal wat vragen op bij burgers, bedrijven en overheden. We zijn massaal op zoek naar houvast. Welke kaders gaan ervoor zorgen dat nieuwe technologieën op verantwoorde wijze geïmplementeerd worden? Dat er intersectoraal samengewerkt wordt en systemen met elkaar kunnen communiceren? En wie neemt het voortouw?

Normalisatie kunt u inzetten als effectief middel om het vertrouwen in, en de acceptatie van, innovaties te vergroten. Belanghebbende leggen in normen vast aan welke eisen en voorwaarden een product, proces of dienst moet voldoen. Aspecten als kwaliteit, prestaties, veiligheid, duurzaamheid, interoperabiliteit, werkwijze etc. zijn in veel gevallen te herleiden tot specifieke afspraken die nationaal óf internationaal ontwikkeld zijn.

Innovatieve oplossingen

Normen helpen om een vertaalslag te maken van onderzoeksresultaten naar concrete innovatieve oplossingen. Het brede draagvlak dat met dit proces gecreëerd wordt, is essentieel voor het succesvol op de markt brengen van innovaties. Daarbij biedt het instrument normalisatie de mogelijkheid om 'ruimte in regels' te creëren daar waar (het testen van) innovatie niet binnen huidige wet- en regelgeving past.

Veiligheidsketen

Dit is de kernboodschap die NEN in het kader van de 'Ministerie van Justitie en Veiligheid Summerschool' aan deelnemers heeft meegegeven. Tijdens een interactieve sessie hebben collega’s van NEN 'innovatie in de veiligheidsketen' belicht vanuit normalisatie oogpunt. Het thema ‘biometrie’, als belangrijk onderdeel van ‘de datasamenleving’, werd beetgepakt om van daaruit te illustreren hoe normen bijdragen aan een verantwoorde en efficiënte toepassing van nieuwe technologieën. Normen spelen een belangrijke rol daar waar het gaat om data-uitwisseling, de programmering- en het toetsen van biometrische toepassingen, alsook t.a.v. maatschappelijke en ethische vraagstukken.

Postieve reacties

De reacties waren positief. Deelnemers gaven aan dat de rol van NEN en normalisatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid nog maar zeer beperkt op het netvlies staat. De workshop bood nuttige kennis over wat NEN voor beleidsmakers kan betekenen. Door in te zoomen op concrete praktijkvoorbeelden werd snel zichtbaar waar de knelpunten liggen in de keten, en hoe normalisatie deel kan zijn van de oplossing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over normalisatie of innovatie in de veiligheidsketen? Neem dan contact op met Merel Haverhals, Corporate Relations Manager NEN via merel.haverhals@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Security