Kabinet lanceert Internationale Cyberstrategie

14-02-2017 Het is belangrijk dat Nederland zich weerbaar opstelt in dit digitale tijdperk. Dit meldt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in de Internationale Cyberstrategie die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Koenders: “Nederland wil een veilig, vrij en open internet. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten onze vitale infrastructuur (o.a. overheid, energiesector, banken) beschermen tegen cyberaanvallen. Daarom moeten we een verbond smeden met landen, internationale organisaties, de IT-gemeenschap, academici en maatschappelijke organisaties.”

Kansen en bedreigingen

“De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Zowel in economisch als in geopolitiek opzicht. Machtsverhoudingen verschuiven, nieuwe grootmachten zoals China winnen aan invloed. De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden. Dat levert nieuwe kansen en dreigingen op. Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe vraagstukken met zich mee. Door internet zijn we mondiaal steeds nauwer met elkaar verbonden. Dat is een groot goed. Tegelijkertijd vormen digitale dreigingen een van de grote veiligheidsdreigingen van deze tijd”, schrijft de minister in de brief waarin de strategie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Koenders stelt dat een veilig, vrij en open cyberdomein geen vanzelfsprekendheid is en een continue investering vergt. ‘Bruggen slaan’ is ook in het internationaal cyberbeleid het devies. Een veilig, vrij en open cyberdomein begint en eindigt volgens de minister niet bij de Nederlandse landsgrenzen of bij de buitengrenzen van de Europese Unie.

Zes terreinen

Het kabinet zet in de Internationale Cyberstrategie in op zes terreinen: economische groei en ontwikkeling van het internet, effectieve internetgovernance, versterking van cybersecurity, bestrijding van cybercrime, internationale vrede, veiligheid en stabiliteit, en rechten en internetvrijheid.

Eerder door u bekeken

Top normen Security