Kick-off CEN-CENELEC Sector Forum on Security

06-03-2019 Op 16 april 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats van het recent opgerichte CEN-CENELEC Sector Forum on Security (SF-SEC). Het Sector Forum is opgericht om te fungeren als coördinatie en advies orgaan voor (formele) standaardisatie gelinkt aan integrale veiligheid.

Rol NEN

Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is het goedkeuren van de Terms of References, en het komen tot een gezamenlijk actieplan. NEN coördineert de Nederlandse deelname aan het SF-SEC en zal bij de kick-off aanwezig zijn. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst en mate van Nederlandse interesse zal een structuur opgezet worden om input te leveren aan het SF-SEC en de uitkomsten delen.

Aftrap

De kick-off vindt plaats op 16 april tussen 10:00 – 15:30 uur bij het CEN-CENELEC Meeting Centre (Rue de la Science 23) in Brussel.

Meer informatie

Wilt u de bijeenkomst bijwonen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met:
• Merel Haverhals, corporate relations manager, telefoon 015 2 690 314 of merel.haverhals@nen.nl of
• Leanne Valom, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 360 of e-mail mm@nen.nl.

Lees het voorgaande nieuwsbericht voor meer informatie over het Sector Forum.

Eerder door u bekeken