Kwaliteit (ISO 9001) en bedrijfscontinuïteit volgens ISO 22301

01-10-2019 Wat hebben kwaliteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar te maken? Meer dan u wellicht op het eerste gezicht denkt. Dankzij de HLS is gecombineerd werken aan kwaliteit voor uw klanten en de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten een stuk eenvoudiger geworden.

De High Level Structure (HLS) is eigenlijk een managementsysteem in een notendop. Het is de kern van alle bekende ISO-managementsysteemnormen en beschrijft beknopt de essentiële onderdelen van beheerste bedrijfsvoering. Als u de HLS goed in de vingers heeft en de elementen daarvan in het eigen managementsysteem hebt geïntegreerd, bent u in staat alle voor de organisatie relevante risico’s (en ook kansen!) te managen en aan de van toepassing zijnde wettelijke en stakeholder-eisen te voldoen.

ISO-normen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 22301 voor bedrijfscontinuïteitsmanagement, zijn daarbij behulpzaam omdat ze de HLS voor een bepaald facet van de bedrijfsvoering verder inkleuren. En daarmee kunt u met een certificaat aan uw klanten of andere belanghebbenden aantonen dat een voor hen relevant aspect goed geborgd is in uw managementsysteem. ISO heeft daarbij de complexe werkelijkheid van een organisatie opgeknipt in overzichtelijke en hapklare brokken: kwaliteit, milieu, arbo, informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit, enzovoort.

Daarmee is wel een woud aan normen ontstaan, maar het goede nieuws is dat ze allemaal de HLS als kern hebben en daarmee op hetzelfde basismodel van beheerste bedrijfsvoering zijn gebaseerd. Gecombineerde en geïntegreerde toepassing is daarom redelijk eenvoudig.

Terug naar de beginvraag: Wat hebben kwaliteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar te maken? Eigenlijk alles, want het zijn twee voor elke organisatie essentiële facetten van de bedrijfsvoering. Kwaliteit is in de kern ervoor zorgen dat de klant een goed product krijgt wat hem tot tevredenheid stemt, de rekening doet betalen en weer bij u terugkomt. Daarmee zorgt goede kwaliteit voor de continuïteit van uw organisatie. Maar wat als er door onvoorziene omstandigheden – zoals brand, uitval van de elektriciteitsvoorziening, een griepepidemie, cyberaanval of plotseling falende leverancier van kerosine – uw bedrijfsvoering stil komt te liggen? Dan kunnen klanten snel (heel) ontevreden zijn over uw dienstverlening, want tijdigheid en continuïteit zijn vandaag de dag heel belangrijke kwaliteitsaspecten. Eigenlijk is business continuity management een onderdeel van kwaliteitsmanagement in brede zin. Logisch om ISO 9001 en ISO 22301 te combineren en beide te integreren in uw bedrijfsvoeringsmodel. Dankzij de HLS is dat voor elke organisatie te doen: uw klanten zullen er blij mee zijn.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Kwaliteit in bedrijf #5, september-oktober 2019.

Meer informatie

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM & CM? Neem dan contact op met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij de cluster Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij.

dick.hortensius@nen.nl

(015) 2 690 115

Top normen Security