Meewerken aan norm Competenties voor douanediensten

05-09-2014 Het Franse normalisatie-instituut AFNOR heeft vorig jaar een voorstel ingediend voor een Europese norm voor 'Competency for customs representatives'. NEN zoekt Nederlandse experts die willen meedenken over deze norm voor douanediensten.

Het voorstel is door 18 Europese normalisatie-instituten gesteund en daarmee ook aangenomen.

AFNOR wil met de norm onder meer:

  • de kwaliteit van douanediensten verbeteren;
  • (rekening houdend met de nationale wet- en regelgeving) de opleidingseisen van 'customs representatives' in de verschillende EU-landen meer op één lijn brengen;
  • mogelijk maken dat nationale 'customs representatives' ook in andere EU-landen mogen werken.

Op 23 april was de eerste bijeenkomst van de CEN-commissie. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Frankrijk, Zweden, Groot Brittannië, Griekenland, CLECAT en CONFIAD heeft al een eerste voorstel voor de norm gemaakt. Het doel is de Europese norm op 1 mei 2016 te presenteren. Afgesproken is dat de norm moet aansluiten bij de Europese regelgeving, met name bij de Union Customs Code (UCC).

Geïnteresseerde partijen kunnen lid worden van de NEN-normcommissie op dit gebied en zo invloed uitoefenen op de norm. De normcommissieleden bepalen gezamenlijk de commentaren die door NEN worden ingediend en de stem van NEN bij het ratificeren van de norm.

Nederlandse organisaties

Aan de eerste NEN-vergadering, 14 augustus jl., deden vier organisaties mee: Customs knowledge, Douane/Belastingdienst , FENEX en KHG Douaneopleidingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze NEN-commissie: Jan Rietveld (015) 2 690 376, e-mail jan.rietveld@nen.nl. Ter informatie: voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Lees ook: De voordelen van meedoen aan normalisatie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Top normen Security