NEN coördineert Europees project rondom certificatie veiligheidsproducten

10-06-2014 Op 1 april jl. is het Europese project CRISP van start gegaan. CRISP (voluit: Evaluation and certification schemes for security products – Capability project) is een project binnen het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van een Europees certificatiesysteem voor veiligheidsproducten. In december organiseert NEN een stakeholdersworkshop om belanghebbenden te informeren en de behoefte aan een dergelijk certificatiesysteem te peilen.

CRISP heeft een looptijd van drie jaar en wordt uitgevoerd door een consortium van 7 partners, waaronder universiteiten en onderzoeksinstituten. NEN is coördinator van dit project en heeft ook een belangrijke rol in het betrekken en raadplegen van stakeholders en de verspreiding van de projectresultaten. Daarnaast levert NEN veel input voor de beantwoording van vragen rondom het gebruik van normen voor certificatie.

Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een woordenlijst en de bijbehorende taxonomie. Ook wordt onderzocht wat de huidige status is van certificatie van veiligheidsproducten in Europa.

Stakeholdersworkshop

In december as. wordt een grote stakeholderworkshop georganiseerd om belanghebbende partijen te informeren over CRISP en om de behoefte aan certificatie van veiligheidsproducten te peilen. Belanghebbenden kunnen via onderstaand mailadres aangeven of ze interesse hebben en op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen.

Meer informatie

Lees meer over het CRISP-project op www.crispproject.eu. Voor inhoudelijke informatie over dit project: Jolien van Zetten, consultant Milieu en Maatschappij telefoon (015) 2 690 298 of e-mail crisp@nen.nl.

Eerder door u bekeken