Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement

20-12-2019 In oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crisissituaties het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van crisissituaties die zich voordoen.

Inmiddels is besloten op basis van deze CEN/TS een ISO-norm voor crisismanagement te ontwikkelen, waarbij Nederland een actieve inbreng heeft via de normcommissie voor Business Continuity Management en Crisismanagement.

Definitie ‘crisis’ in CEN/TS 17091

Volgens CEN/TS 17091 is een crisis een uitzonderlijke gebeurtenis of situatie die een organisatie bedreigt en een strategische, adaptieve en tijdige respons vereist om de levensvatbaarheid en integriteit van de organisatie in stand te houden. Kortom het gaat om situaties die (gelukkig) weinig voorkomen, maar zeer bedreigend zijn en een adequate reactie vereisen om te voorkomen dat een organisatie er niet meer bovenop komt. Crises hebben een onvoorspelbaar verloop en vergen daarom adaptief handelen, snel en wendbaar reageren en je telkens weer kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarom spreekt CEN/TS 17091 ook van het ontwikkelen van een vermogen (capability) voor crisismanagement. Onderdeel daarvan is natuurlijk een goede voorbereiding op mogelijke crisissituaties door het ontwikkelen van een crisismanagementplan. Daarnaast besteedt CEN/TS 17091 veel aandacht aan het crisismanagementteam en de daarin te onderscheiden rollen. Omdat een crisis vaak anders verloopt dan verwacht is informatiemanagement en zogenoemde situationeel bewustzijn van belang. Verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie is belangrijk om inzicht te verkrijgen en te behouden in de situatie en response-acties aan te passen als de omstandigheden dat nodig maken.

Leiderschap en besluitvorming bij crisis

De belangrijkste vaardigheden en kenmerken voor goed leiderschap in crisissituaties worden benoemd: taakvaardigheden (bijv. delegeren, besluitvorming), persoonskenmerken (zoals zelfvertrouwen, moed, pragmatisch), interpersoonlijke vaardigheden (denk aan communicatie, beïnvloedingsvermogen) en omgang met belanghebbenden (politieke antenne). Besluitvorming in crisissituaties staat voortdurend onder druk van snel veranderende omstandigheden, veel betrokken partijen met verschillende belangen, grote onzekerheden. Het vergt voortdurend schakelen tussen inschatting van de situatie, koers bepalen, acties benoemen en uitvoeren.

Crisiscommunicatie

CEN/TS 17091 gaat uitgebreid in op crisiscommunicatie, zoals de kenmerken en doelen van interne en externe communicatie, de rollen in het crisiscommunicatieteam, de principes van communicatie (denk aan tijdigheid, betrouwbaarheid, consistentie, empathie), het omgaan met (sociale) media. Ook de valkuilen en belemmeringen krijgen aandacht.
Tenslotte besteedt CEN/TS 17091 aandacht aan training en competentie-ontwikkeling, het oefenen van crisissituaties en het evalueren daarvan en leren trekking uit oefensituaties en daadwerkelijk opgetreden crises.

ISO-norm voor crisismanagement

CEN/TS 17091 is ontwikkeld door de Europese Technische Commissie CEN/TC 391 ‘Societal and Citizen Security' , waarvan NEN tot 1 juli van dit jaar het secretariaat voerde. Inhoudelijke inbreng is geleverd vanuit de NEN-normcommissie voor Bedrijfscontinuïteits- en Crisismanagement (BCM & CM). Er is besloten CEN/TS 17091 als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van een internationale norm voor crisismanagement. Dit gebeurt in ISO/TC 292 'Security and resilience' die daarvoor een speciale werkgroep Crisismanagement heeft ingesteld. Vanuit de normcommissie BCM & CM wordt hieraan aan actieve bijdrage geleverd. De eerste ontwerpversie van de ISO-norm wordt in maart 2020 verwacht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over CEN/TS 17091 en/of over deelname in de normcommissie BCM & CM contact op met Dick Hortensius, consultant managementsystemen bij NEN Milieu & Maatschappij, mm@nen.nl.

Norm

NVN-CEN/TS 17091:2018 nl

Crisismanagement - Handreiking voor het ontwikkelen van strategisch vermogen

NVN-CEN/TS 17091 geeft richtlijnen voor een goede aanpak van crisismanagement om de strategische beslissers van een organisatie te helpen bij het plannen, implementeren, inrichten, uitvoeren, monitoren, beoordelen, onderhouden en continu verbeteren v...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u meer weten over de norm voor crisismanagement? Dan kunt u contact opnemen met Dick Hortensius

mm@nen.nl

Top normen Security