Nieuwe Europese normcommissie voor private security

23-11-2015 Recent is in Wenen een nieuwe technische commissie ‘Private Security Services’ opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. Om invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunt u zich aansluiten bij NEN door lid te worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.

Bedrijven en overheidsinstanties maken steeds meer gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven om de veiligheid te waarborgen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van beveiligingsbedrijven zonder keurmerk, ook ontbreken de handvatten om te bepalen aan welke eisen de beveiligingsbedrijven en hun personeel dienen te voldoen.

Het opstellen van normen ondersteunt de toegenomen professionalisering van beveiligers en de verspreiding van ‘best practices’ onder aanbieders van particuliere beveiligingsdiensten. Deze elementen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de Europese burgers, het bedrijfsleven en overheden een hoge mate van vertrouwen hebben in de particuliere beveiligingsdiensten. Ook de Confederatie van Europese Veiligheidsdiensten (CoESS) ondersteunt het opstellen van normen als een middel om benchmarks op te stellen. Hiertegen kunnen private security service providers de kwaliteit en prestaties van hun diensten meten. CEN/TC 439 werkt nauw samen met andere normcommissies op het gebied van veiligheid en private security services, zoals CEN/TC 391 'Societal and Citizen Security', CLC/TC 79 'Alarm systems' en ISO/TC 292 'Security and resilience'.

Rol van NEN

Voor de ontwikkeling van normen voor de beveiligingsbedrijven is grote interesse vanuit 18 landen. Mogelijk zijn de normen en specificaties voor beveiligingsbedrijven voor uw organisatie van belang. Om hier invloed op uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunt u zich aansluiten bij NEN door lid worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debora van der Tas, consultant Milieu & Maatschappij, mm@nen.nl, (015) 2 690 303.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debora van der Tas, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Top normen Security