Nieuwe scope normcommissie BCM

18-04-2017 De afgelopen vergadering heeft de normcommissie Business Continuity Management (BCM) besloten haar scope te verbreden met het onderwerp Crisismanagement (CM). Concreet betekent dit dat deze normcommissie voortaan ook de Nederlandse inbreng bepaalt in de Europese werkgroep CEN/TC 391/WG 3 Crisis Management.

Deze werkgroep bereidt een CEN Technical Specification voor het onderwerp crisimanagement, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan planvorming en het opbouwen van een crisismanagementorganisatie, leiderschap bij een crisis, besluitvorming in crisissituaties, crisiccommunicatie, training en leren van crises. Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagament hebben veel met elkaar te maken, dus daarom is het goed dat beide onderwerpen door één normcommissie worden behandeld en op elkaar afgestemd.

Nieuwe leden gezocht

De normcommissie BCM & CM is op zoek naar nieuwe leden ter uitbreiding van het bestaande team. De huidige normcommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van grote corporate organisaties, certificerende instellingen, opleiders en adviesbureaus. Voor meer slagkracht en diversiteit is uitbreiding van het team gewenst. De gezochte leden zijn bij voorkeur vertegenwoordigers van organisaties c.q. BCM/CM deskundigen en/of BCM/CM managers die implementatie van BCM en/of CM volgens internationale en Europese normen en richtlijnen hoog in het vaandel hebben staan, dan wel belang zien in het aanvullen en bevorderen hiervan.

Uw bijdrage

Meedoen aan normontwikkeling betekent dat u bij de top uit uw sector aan tafel zit. U investeert in kennis, kunde en kansen voor uw organisatie. U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen. De tijdsinvestering is ongeveer vier dagen per jaar.

Continuïteit van levering producten en diensten

Business Continuity Management is in toenemende mate relevant geworden voor zowel consument als organisatie. Niet in de laatste plaats aangezwengeld door ICT en internet is de afhankelijkheid van continuïteit van producten en diensten van toeleveranciers gegroeid. Ook toenemende outsourcing van niet-kernactiviteiten en het ‘just-in-time’ management in de supply-chain maken bedrijven steeds afhankelijker van de continuïteit van onderlinge dienstverlening.

Hierbij valt te denken aan:

  • De afhankelijkheid voor winkeliers van de continuïteit van de infrastructuur voor pinbetalingen en de schade bij uitval waaronder verlies aan vertrouwen in elektronisch betalen.
  • De afhankelijkheid van mobiele telefonie en de maatschappelijke schade als het netwerk van een provider uitvalt.
  • De afhankelijkheid van de stroomvoorziening van een ziekenhuis voor patiënten en de fatale gevolgen bij wegvallen van deze voorziening.
  • De afhankelijkheid van de IT-provider en de impact bij IT-verstoringen op organisatieprocessen.
  • De afhankelijkheid van toeleveranciers van essentiële grondstoffen of halffabricaten voor productiebedrijven en de schade wanneer niet op tijd wordt geleverd.

Anderzijds is de continuïteit van organisaties ook in het geding als zij zelf niet meer in staat zijn hun klanten te bedienen, al dan niet als gevolg van verstoringen van onderlinge dienstverlening.

Crisismanagement

Crisismanagement is van groot belang voor bedrijven om adequaat te reageren ingeval van ernstige verstoring van de bedrijfsvoering of het zich voordoen van noodsituaties. Bijvoorbeeld bij uitval van ICT want digitale kwetsbaarheid is de op één na grootste vrees van organisaties. Dat blijkt uit onderzoek waarbij ook meer dan de helft van de onderzochte bedrijven aangaf de afgelopen vijf jaar ten minste één keer een crisis te hebben meegemaakt. Een crisis heeft grote impact op het functioneren van de eigen organisatie en op de reputatie.
Tegen deze achtergrond is het belangrijk dat er normen en richtlijnen worden ontwikkeld die bedrijven helpen om op een systematische manier aandacht te geven aan business continuity management en crisismanagement. De normen en richtlijnen voor BCM kunnen worden gebruikt als ‘best practices’, maar daarnaast ook om leveranciers te beoordelen en voor derde-partij certificatie.
In bredere zin dragen alle BCM en CM normen bij aan maatschappelijke veiligheid door verbetering van de continuïteit en leveringszekerheid van voor het maatschappelijk verkeer essentiële bedrijven en organisaties en het optimaal reageren in geval van een crisis.

Meer informatie

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM & CM? Neem dan contact op met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij de cluster Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij.

dick.hortensius@nen.nl

(015) 2 690 115

Top normen Security