Normcommissie ‘Business Continuity Management’ (BCM) zoekt leden

15-02-2016 De normcommissie BCM is op zoek naar nieuwe leden ter uitbreiding van het bestaande team. De commissie levert input voor de internationale en Europese normontwikkeling op het gebied van BCM binnen ISO respectievelijk CEN. Ook ontwikkelt zij nationale normen en programma’s ter aanvulling en bevordering van de toepassing hiervan in Nederland.

De huidige normcommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van grote corporate organisaties, certificerende instellingen, opleiders en adviesbureaus. Voor meer slagkracht en diversiteit is uitbreiding van het team gewenst. De gezochte leden zijn bij voorkeur vertegenwoordigers van organisaties c.q. BCM deskundigen en/of BCM managers die implementatie van BCM volgens internationale en Europese normen en richtlijnen hoog in het vaandel hebben staan, dan wel belang zien in het aanvullen en bevorderen hiervan.

Uw bijdrage

Meedoen aan normontwikkeling betekent dat u bij de top uit uw sector aan tafel zit. U investeert in kennis, kunde en kansen voor uw organisatie. U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen. De tijdsinvestering is ongeveer vier dagen per jaar.

Continuïteit van levering producten en diensten

Business Continuity Management is in toenemende mate relevant geworden voor zowel consument als organisatie. Niet in de laatste plaats aangezwengeld door ICT en internet is de afhankelijkheid van continuïteit van producten en diensten van toeleveranciers gegroeid. Ook toenemende outsourcing van niet-kernactiviteiten en het ‘just-in-time’ management in de supply-chain maken bedrijven steeds afhankelijker van de continuïteit van onderlinge dienstverlening.

Hierbij valt te denken aan:

  • De afhankelijkheid voor winkeliers van de continuïteit van de infrastructuur voor pinbetalingen en de schade bij uitval waaronder verlies aan vertrouwen in elektronisch betalen.
  • De afhankelijkheid van mobiele telefonie en de maatschappelijke schade als het netwerk van een provider uitvalt.
  • De afhankelijkheid van de stroomvoorziening van een ziekenhuis voor patiënten en de fatale gevolgen bij wegvallen van deze voorziening.
  • De afhankelijkheid van de IT-provider en de impact bij IT-verstoringen op organisatieprocessen.
  • De afhankelijkheid van toeleveranciers van essentiële grondstoffen of halffabricaten voor productiebedrijven en de schade wanneer niet op tijd wordt geleverd.

Anderzijds is de continuïteit van organisaties ook in het geding als zij zelf niet meer in staat zijn hun klanten te bedienen, al dan niet als gevolg van verstoringen van onderlinge dienstverlening.

Meer informatie

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM? Neem dan contact op met Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail: dick.hortensius@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Wilt u graag meewerken aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen voor BCM? Neem dan contact op met Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Security