Oprichtingsbijeenkomst Normcommissie Security

20-10-2014 Op donderdag 27 november 2014 om 13.00 uur wordt bij NEN de Oprichtingsbijeenkomst voor de Normcommissie Security gehouden. Belanghebbende partijen kunnen zich nog aanmelden. Meedoen aan normontwikkeling biedt veel voordelen. Aan deelname in de normcommissie zijn kosten verbonden.

In de ISO Technische Commissie (ISO/TC) 292 Security worden normen opgesteld, beheerd en verbeterd om de veiligheid van organisaties, infrastructuur en samenleving te borgen. Leveringszekerheid, continuïteit, beveiliging, preparatie en nazorg zijn thema’s die daarbij veel aandacht krijgen.


Bij NEN in Nederland, bij CEN in Europa en wereldwijd bij ISO komen experts regelmatig bijeen om hieraan te werken. Veel werk is al verzet en er is nog veel te doen. De Normcommissie (NC) Security zal voor de Nederlandse belangen in dit vakgebied opkomen. Dat kan door:

 • bij te dragen aan concept-normproducten;
 • deel te nemen aan nationale, Europese of internationale projecten en werkgroepen
 • zelf voorstellen te doen voor nieuwe normen;
 • feedback te geven op bestaande normen.

De volgende thema’s kunnen in de NC Security worden ondergebracht:

 • Business Continuity Management* en Bescherming Vitale Infrastructuur
 • Security Management en Security Dienstverlening
 • Crisis Management en Emergency Management
 • Preparatie op Industriële Incidenten en CBRN-veiligheid

*Recent is bij NEN de Normcommissie Business Continuity Management opgericht. Hoe deze commissie zich tot de NC Security zal verhouden, zal nog worden besproken.

De NC Security zal ook het werk van ISO/TC 292 Security en CEN/TC 391 Societal and Citizen Security volgen en mogelijk van Nederlandse inbreng voorzien.

Voordelen van deelname aan de normcommissie

Commissieleden nemen vaak om de volgende redenen deel:

 • invloed op normteksten die de eigen bedrijfsprocessen raken;
 • tijdig kunnen anticiperen op nieuwe normen;
 • zelf normvoorstellen lanceren;
 • toegang tot een internationaal netwerk van experts;
 • positionering en imagoversterking van de eigen organisatie.

NEN brengt de Nederlandse belangstellenden voor deze NC Security bij elkaar. Wilt u aan dit normalisatiewerk meedoen? Kunt u ook aan de kosten van deze commissie bijdragen? Graag nodigen wij u uit voor de oproichtingsbijeenkomst.

Oprichtingsbijeenkomst

Op donderdag 27 november 2014 vanaf 13.00 uur zal bij NEN de Oprichtingsbijeenkomst voor de Normcommissie Security worden gehouden. Concrete Nederlandse voorstellen zijn in de maak. Een agenda waarin deze zijn opgenomen wordt binnenkort toegestuurd.

Security Seminar, dd. 23 september 2014

Op 23 september jl. is bij NEN het Security Seminar gehouden als onderdeel van de stakeholderanalyse voor een op te richten Normcommissie Security. Lees het uitgebreide verslag van deze bijenkomst.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en mogelijkheden over deelname aan de normcommissie Security contact op met Jolien van Zetten, telefoon (015) 2 690 298, e-mail security@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over normen en/of normontwikkeling in de security sector, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten.

telefoon (015) 2690 298

security@nen.nl

Top normen Security