Publicatie van de CRISP CEN Workshop Agreement

22-08-2017 Het driejarige Europese onderzoeksproject CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security Products) (April 2014 – Maart 2017) beoogde de harmonisatie in de Europese beveiligingsindustrie te ondersteunen door het ontwikkelen van een innovatieve evaluatie- en certificatiemethodologie die uiteindelijk tot een Europees certificatieschema moet leiden voor beveiligingssystemen.

Het project liep 31 maart jl. af met de publicatie van de CEN Workshop Agreement “Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on the STEFi dimensions” (CWA 17147). Dit is een eisenstellend document dat in de toekomst tot een Europese norm kan worden ontwikkeld.

CWA 17147 beschrijft hoe de in het project ontwikkelde STEFi aanpak moet worden toegepast bij geïnstalleerde beveiligingssystemen, waarbij als voorbeeld video bewakingssystemen is genomen. STEFi staat voor Security, Trust, Efficiency and Freedom infringement, de vier belangrijkste dimensies van een goed werkend, maar ook maatschappelijk verantwoord beveiligingssysteem. Het innovatieve karakter van de evaluatiemethodologie zit in de geïntegreerde beoordeling van de vier dimensies in een multistakeholderproces. De bijlage van de CWA is een uitgebreide checklijst van vragen die kan worden gebruikt bij de evaluatie van het systeem.

Gratis beschikbaar

De CWA 'Guidelines for the evaluation of installed security systems, based on the STEFi dimensions' is kosteloos beschikbaar via de website van het project waarop ook alle andere deelrapportages beschikbaar zijn gesteld.

Eerder door u bekeken

Top normen Security