Start EU Horizon 2020 project ‘I-lead’

22-08-2017 Op 15 augustus 2017 vond de kick-off plaats van het 5 jarige EU Horizon 2020 project “I-LEAD” (Innovation – Law Enforcement Agencies Dialogue), onder leiding van de Nederlandse politie. Dit project is voortgekomen uit een door de Europese Commissie geformuleerde noodzaak tot het creëren van “Pan-European Networks of practitioners and other actors in the field of security”.

Het consortium bestaat uit 19 partners afkomstig uit 12 landen. De focus binnen I-LEAD is het samenbrengen van politieagentschappen binnen Europa om van hieruit de gedeelde behoeftes op het gebied van innovatie in kaart te brengen en deze te koppelen aan industrie en wetenschap. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vijf ‘Practicioner Groups’: Frontline policing, Cross-border crime, Cybercrime, Crime and Forensics. Als normalisatie instituut is NEN gevraagd om in samenwerking met het Polish Platform for Homeland Security prioriteiten voor standaardisatie te formuleren gebaseerd op de behoeftes van deze vijf groepen, met als doel het inbrengen van New Work Item proposals en New activitiy field proposals.

Meer informatie

Binnenkort zal er op de NEN website meer informatie beschikbaar komen over dit project. Bij vragen kunt u contact opnemen met Leanne Valom, consultant Maatschappelijke Veiligheid.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie over het EU Horizon 2020 project ‘I-lead’ kunt u contact opnemen met Merel Haverhals, consultant Maatschappelijke Veiligheid.

Leanne Valom

(015)2 690 360

Top normen Security