Start internationale werkgroep crisis management

29-10-2013 Begin oktober vond de negende vergadering van CEN/TC 391 'Societal and citizen security' plaats in Parijs. Daar is onder meer besloten een internationale werkgroep op te richten voor Crisis Management.

Nederland is actief betrokken bij deze CEN/TC en levert onder andere de voorzitter en secretaris van zowel de CEN/TC als de onderliggende werkgroep CBRNE.

Een belangrijk agendapunt tijdens de vergadering was het in 2013 uitgevoerde mandaat 'Security Standardization'. Binnen dit mandaat zijn normalisatie-roadmaps ontwikkeld voor 3 deelgebieden, namelijk Automated Border Control, CBRNE en Crisis Management. Onlangs zijn de roadmaps aan de Europese Commissie aangeboden. Naar verwachting beslist zij in 2014 over mogelijke hiervoor op te starten normalisatie-activiteiten.

Automated Border Control valt buiten het aandachtsgebied van deze CEN/TC, waardoor eventuele normalisatie-activiteiten aan een andere CEN/TC zullen worden toegewezen. Voor CBRNE bestaat al een actieve werkgroep.

Internationale werkgroep crisis management

Tijdens de vergadering in Parijs heeft CEN/TC 391 besloten ook een werkgroep voor Crisis Management op te richten, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke nieuwe normalisatie-mandaten binnen dit vakgebied. De eerste taak van deze werkgroep, die wordt voorgezeten en ondersteund door het Britse normalisatie-instituut BSI, is te inventariseren welke activiteiten zij wil opstarten los van mogelijke mandaten van de Europese Commissie.

Normcommissie Crisis Management

Om de Nederlandse inbreng in de internationale werkgroep te waarborgen, richt NEN in 2014 waarschijnlijk een normcommissie Crisis Management op.
Op de hoogte blijven van de opstart van de normcommissie Crisis Management? Neem dan contact op met Jolien van Zetten, telefoon (015) 2 690 298, e-mail security@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normcommissie, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten.

telefoon (015) 2 690 298

security@nen.nl

Top normen Security