Systematic review ISO 22301

18-04-2017 De internationale norm ISO 22301 “Business Continuity Management – Eisen” wordt dit jaar geëvalueerd . Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Om meningen van de Nederlandse gebruikers van ISO 22301 te peilen, organiseert de normcommissie BCM & CM in juni een informatiemiddag.

ISO 22301 is gepubliceerd in 2014 en in 2016 is een Nederlandse vertaling van deze belangrijke en inmiddels veel toegepaste norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement verschenen. Alle ISO-normen worden drie jaar na eerste publicatie geëvalueerd (de zogenoemde systematic review). Bij die evaluatie wordt aan alle ISO-leden gevraagd aan te geven of de norm nationaal is geïmplementeerd en wat de ervaringen met de toepassing ervan zijn.

Informatiebijeenkomst

Op basis van die evaluatie besluit ISO of de norm moet worden herzien of (ongewijzigd) herbevestigd voor de komende 5 jaar. In Nederland is de normcommissie Business Continuity Management & Crisismanagement (BCM&CM) verantwoordelijk voor ISO 22301.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 22 juni kunnen gebruikers van ISO 22301 hun ervaringen met de toepassing van deze norm delen en hun mening over het al dan niet herzien van de norm naar voren brengen. Deze informatie zal de normcommissie dan betrekken in het bepalen van het Nederlandse standpunt ten aanzien van de toekomst van ISO 22301.

  • Wanneer: Donderdag 22 juni, 9.30 – 12.30
  • Waar: NEN, Delft

Meer informatie

Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail aan dick.hortensius@nen.nl, secretaris van de van de normcommissie BCM & CM. U wordt dan geïnformeerd over de datum en plaats van deze bijeenkomst.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij.

dick.hortensius@nen.nl

(015) 2 690 115

Top normen Security