Terminologie en gebruiksvriendelijkheid centraal in normen maatschappelijke veiligheid

18-02-2014 Van 13 tot en met 17 januari vond de 16de vergadering van ISO/TC 223 ‘Societal Security’ plaats in Kaapstad. 120 experts uit alle windhoeken kwamen samen om te werken aan ISO-normen binnen het vakgebied maatschappelijke veiligheid. Diverse werkgroepen werkten aan standaarden voor onder andere crisis management, organisatorische veerkracht (resilience), bedrijfscontinuïteit en massa evacuatie. Hierbij werd vooral gelet op terminologie en gebruiksvriendelijkheid.

Omdat eenduidige en heldere terminologie van cruciaal belang is voor communicatie in en over crisissituaties, is er veel aandacht besteed aan terminologie. ISO/TC 223 WG 2 Terminology richt zich op het standaardiseren van de terminologie in de diverse normen en houdt zich daarnaast bezig met gebruiksvriendelijkheid.

ISO/TC 223 voert ook een pilot uit op het gebied van deze ‘user friendlyness’ om normen beter leesbaar te maken voor alle typen normgebruikers. Dit kan o.a. gedaan worden door gebruik van eenvoudige en eenduidige taal, aandacht te hebben voor een gebruiksvriendelijke opbouw van normen (zo min mogelijk verwijzingen en een logische volgorde van informatie) en waar mogelijk figuren toe te voegen.

De eerstvolgende vergadering van ISO/TC 223 vindt plaats van 2 tot en met 6 juni in Luzern, Zwitserland.

Nederlandse inbreng

Vanuit NEN volgt de normcommissie NC 342223 ‘Maatschappelijke Veiligheid’ de Europese en internationale ontwikkelingen binnen CEN en ISO. Deze commissie houdt zich bezig met verschillende onderwerpen rondom veiligheid, zoals security, bedrijfscontinuïteit, crisisbeheersing en CBRNE; en speelt ook in op nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Ook werkt de commissie ook aan nationale normalisatieprojecten en aanverwante activiteiten.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie CBRNE of BCM, kunt u contact opnemen met Jolien van Zetten.

telefoon (015) 2 690 298

security@nen.nl

Top normen Security